Ingen resultater funnet.
Nettverks markedsføring

Om Nettverks Markedsføring

Hva er Nettverks markedsføring?

Nettverks markedsføring eller Multi-Level Marketing (MLM) er et forretningskonsept hvor moderselskapet markedsfører og distribuerer produktene og/eller servicen direkte til forbruker ved å selge direkte gjennom bekjentskaper.

I henhold til WFDSA (World Federation of Direct Selling Assocoations) er direktesalg definert som person til person markedsføring og salg av produkter direkte til forbruker uten et permanent utsalgssted.
Uavhengige medlemmer som ikke er ansatt i bedriften tjener pengene sine ut i fra hvor mye de selger. Medlemmene bygger som oftest sin egen salgsorganisasjon ved å rekruttere nye medlemmer. Resultatet av dette blir at organisasjonen vokser og medlemmet får nye titler og tjener mer penger.

Et medlem tjener penger på salg og rekrutter når medlemmet har blitt gruppesjef. Pengene som utbetales er i henhold den til enhver gjeldende forretningsplan.

Del: