IWD

20.jan.2011 |Nytt hos Oriflame

Den Internasjonale Kvinnedagen

I 2011 feireres 100 års jubileumet til den internasjonale Kvinnedagen og ideen bak den! Den internasjonale Kvinnedagen markeres den 8. mars hvert år. Det er en viktig dag globalt for feiringen av kvinner. Feiringen rundt omkring i verden har forskjellig fokus alt i fra feiring av respekt, forståelse og kjærlighet til økonomisk, sosial og politisk agenda.

I begynnelsen av det 20.ende århundre oppstod det en stor uro og en kritisk debatt blant kvinnene i Amerika. I 1908, marsjerte 15,000 kvinner gjennom New York med krav om kortere arbeidstid, bedre lønn og for kvinnelig stemmerett.

I samsvar med erklæringen fra det Socialist Party of America, ble den første Kvinnedagen observert i USA den 28. februar 1909.

I 1910 ble den andre International Conference of Working Women holdt i København. En kvinne ved navn Clara Zetkin (Leder av “the 'Women's Office' for the Social Democratic Party” i Tyskland) foreslo at det hvert år, på samme dag skulle feires en Kvinnedag – for å fremme kvinners rettigheter.

Avgjørelsen fra København, ble i 1911 den første Kvinnedagen avholdt i Østerrike, Danmark, Tyskland og Sveits den 19. mars.

I 1913 etter diskusjoner ble Den Internasjonale Kvinnedagen flyttet til 8. mars og siden da har denne dagen har vært den offisielle kvinnedagen. I 1914 holdt flere kvinner i Europa en kampanje mot krig og for å vise kvinners solidaritet.

I 1917 på den siste søndagen i februar begynte russiske kvinner å streike for “brød og fred” på grunn av at over 2 millioner russiske soldater døde i krig. Kvinnene motsatte seg de politiske lederne og fire dager senere ble Tsaren tvunget til å abdisere og den midlertidige regjeringen gav kvinner stemmerett. Datoen for begynnelsen av streiken var 23. februar i “Julian kalenderen” som ble brukt i Russland. Denne dagen viste seg å være 8. mars i den kalenderen vi benytter i Norge.

Siden sin start i den sosialistiske bevegelsen har Den Internasjonale Kvinnedagen vokst til å bli en dag av anerkjennelse og feiring både i I- og U-land. I mange år holdt USA en årlig kvinnekonferanse for å koordinere internasjonale forsøk på å fremme kvinners rettigheter og deltagelse i sosiale, politiske og økonomiske prosesser. 1975 offentliggjorde FN at det var det Internasjonale kvinneåret og regjeringer rundt omkring i verden hadde feiret den årlige Kvinnedagen 8. mars ved å holde store events som hedret kvinners fremskritt.  Samtidig som at dette var en grundig påminnelse om å fortsette årvåkenheten for å forsikre likestilling alle aspektene i livet.

Del: