Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 varer i handlekurven
Points to spend in the

FOR KONSULENTER

Hvilke rettigheter har jeg i forbindelse med mine personlige data?

Du har rett til å kreve at selskapet og dine sponsorer:

1. 
sender deg en kopi av dine personlige opplysninger (i et vanlig elektronisk skjema, hvis du foretar en slik forespørsel elektronisk);
2. 
retter opp dine personlige data (hvis de er unøyaktige, ufullstendige eller ikke er oppdatert);
3. 
formidler dine personlige data (dvs. overfører dem i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format til deg eller en annen dataansvarlig);
4. 
sletter dine personlige data; eller
5. 
begrenser behandlingen (dvs. at behandling midlertidig stoppes (untatt i den grad det er behov for at personopplysninger fortsatt skal lagres)).

Du har også rett til å motsette deg behandling som er basert på våre legitime interesser, og til behandling for direkte markedsføringsformål. Videre, der selskapet og/eller dine sponsorer har bedt om ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket som beskrevet mer detaljert ovenfor.

Disse rettighetene er begrenset i enkelte situasjoner - for eksempel dersom selskapet og/eller dine sponsorer kan vise til juridisk behov for å behandle dine personlige data. I noen tilfeller kan dette bety at de kan beholde dine data selv om du tilbakekaller samtykket.

Når selskapet og/eller dine sponsorer krever at personopplysningene dine skal oppfylle lovlige eller kontraktsmessige forpliktelser, er det påkrevd å oppgi slike data: Hvis slike data ikke er oppgitt, vil selskapet og/eller dine sponsorer ikke være i stand til å overholde sine avtalemessige forpliktelser overfor deg, eller til å overholde forpliktelser som er pålagt dem. Ovenfor har vi beskrevet hvilke datafelt du er forpliktet til å fylle ut, og konsekvensene av ikke å gjøre det.

Selskapet og dine sponsorer håper at de kan besvare eventuelle forespørsler du måtte komme med vedrørende deres behandling av dine personlige data. Hvis du har bekymringer eller ønsker å vite mer om hvordan de behandler dine personlige data, kan du kontakte:
1. 
Selskapet: Selskapets databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på privacy@oriflame.com. Du kan også kontakte oss på følgende adresse: info@oriflame.com
2. 
Din sponsor: Ved å bruke kontaktopplysningene som ble oppgitt i bekreftelsesmeldingen vi sendte deg under skjønnhetskonsulent-registreringsprosessen, eller som er oppgitt i alle meldinger du mottar fra sponsoren din.

Hvis du fortsatt er bekymret, har du også rett til å klage til databeskyttelsesmyndighetene. Den relevante databeskyttelsesmyndigheten vil være tilsynsmyndigheten i landet der du er bosatt, arbeider eller en angivelig overtredelse av GDPR har funnet sted.


Hvor lenge beholder dere dataene mine?

Både selskapet og dine sponsorer vil beholde dine personlige data så lenge kontraktsforholdet du har inngått med selskapet varer og, i den grad det er tillatt, etter opphør av forholdet så lenge det er nødvendig for de formål som er angitt i denne persovernerklæringen.

Lovgivning kan pålegge selskapet og dine sponsorer å lagre visse personlige data i en fastsatt periode. I andre tilfeller vil selskapet og dine sponsorer lagre data for en passende periode etter at en forbindelse med deg avsluttes for å beskytte seg mot juridiske krav eller for å administrere virksomheten.

Mer informasjon om selskapet og din sponsors retensjonspraksis er tilgjengelig her: https://no.oriflame.com/customer-service/Vilkor/Vilkor.


Hvor sender dere dataene mine? 

Selskapet og dine sponsorer akter å overføre (inkludert lagre) dine personopplysninger til land utenfor EØS-området (dvs. alle 27 EU-medlemsland pluss Island, Liechtenstein og Norge) som kanskje ikke gir samme beskyttelsesnivå som landene i EØS. Spesielt til India, USA og Sveits.

Når dette skjer, og overføringen skjer til et selskapsforetak eller en leverandør i et land som ikke er underlagt EU-kommisjonens avgjørelse om tilstrekkelighet, er personlige data beskyttet i tilstrekkelig grad av EU-kommisjonens godkjente standardkontraktsregler (som blir implementert i henhold til artikkel 46 nr. 2 i GDPR). Hvis du har spørsmål om standardkontraktsreglene og/eller ønsker å motta en kopi av dem, kontakt selskapets databeskyttelsesansvarlige via privacy@oriflame.com

---

FOR KONSUMENTER

Hvilke rettigheter har jeg i forbindelse med mine personlige data?


Du har rett til å be om følgende fra selskapet:
1. Du kan be selskapet om en kopi av dine personlige opplysninger (i et vanlig elektronisk skjema, hvis du foretar en slik forespørsel elektronisk);
2. Du kan be selskapet om å det retter opp dine personlige data (hvis de er unøyaktige, ufullstendige eller ikke er oppdatert);
3. Du kan be selskapet om å sende dine personlige data (dvs. overfører dem i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format til deg eller en annen dataansvarlig);
4. Du kan be selskapet om å slette dine personlige data; eller
5. Du kan be selskapet om å begrense behandlingen (dvs. at behandling midlertidig stoppes (untatt i den grad det er behov for at personopplysninger fortsatt skal lagres)).

Du har også rett til å motsette deg behandling som er basert på våre legitime interesser, og til behandling for direkte markedsføringsformål. Videre, der selskapet og/eller dine sponsorer har bedt om ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket som beskrevet mer detaljert ovenfor.

Disse rettighetene er begrenset i enkelte situasjoner - for eksempel dersom selskapet og/eller dine sponsorer kan vise til juridisk behov for å behandle dine personlige data. I noen tilfeller kan dette bety at de kan beholde dine data selv om du tilbakekaller samtykket.

Selskapet håper at de kan besvare eventuelle forespørsler du måtte komme med vedrørende deres behandling av dine personlige data. Hvis du har bekymringer eller ønsker å vite mer om hvordan de behandler dine personlige data, kan du kontakte selskapets databeskyttelsesansvarlige på privacy@oriflame.com. Du kan også kontakte oss på følgende adresse: info@oriflame.com

Hvis du fortsatt er bekymret, har du også rett til å klage til databeskyttelsesmyndighetene. Den relevante databeskyttelsesmyndigheten vil være tilsynsmyndigheten i landet der du er bosatt, arbeider eller en angivelig overtredelse av GDPR har funnet sted.


Hvor lenge beholder dere dataene mine?

Selskapet vil beholde dine personlige data så lenge kontraktsforholdet du har inngått med selskapet varer og, i den grad det er tillatt, etter opphør av forholdet så lenge det er nødvendig for de formål som er angitt i denne persovernerklæringen.

Lovgivning kan pålegge selskapet å lagre visse personlige data i en fastsatt periode. I andre tilfeller vil selskapet lagre data for en passende periode etter at en forbindelse med deg avsluttes for å beskytte seg mot juridiske krav eller for å administrere virksomheten.

Mer informasjon om selskapet er tilgjengelig her: https://no.oriflame.com/customer-service/Vilkor/Vilkor.


Hvor sender dere dataene mine? 

Selskapet akter å overføre (inkludert lagre) dine personopplysninger til land utenfor EØS-området (dvs. alle 27 EU-medlemsland pluss Island, Liechtenstein og Norge) som kanskje ikke gir samme beskyttelsesnivå som landene i EØS. Spesielt til India, USA og Sveits.

Når dette skjer, og overføringen skjer til et selskapsforetak eller en leverandør i et land som ikke er underlagt EU-kommisjonens avgjørelse om tilstrekkelighet, er personlige data beskyttet i tilstrekkelig grad av EU-kommisjonens godkjente standardkontraktsregler (som blir implementert i henhold til artikkel 46 nr. 2 i GDPR). Hvis du har spørsmål om standardkontraktsreglene og/eller ønsker å motta en kopi av dem, kontakt selskapets databeskyttelsesansvarlige via privacy@oriflame.com