Gå til hovedinnholdet Gå til hovedmenyen Gå til søk
Handlekurv
0 varer i handlekurven
Poeng å bruke i Beauty Rewards Shop

Disse vilkårene er reglene for EN HØSTFULL AV OVERRASKELSER! ("KONKURRANSE").

 

BESKRIVELSE

EN HØST FULL AV OVERRASKELSER! er en KONKURRANSE sponset av “ORIFLAME” i Norge. ORIFLAME BRAND PARTNERS og LEGACY BRAND PARTNERS i Norge ("BRAND PARTNERS" / "LEGACY BRAND PARTNERS") kommer til å konkurrere i denne KONKURRANSEN som handler om å laste opp de beste "BILDET MED ORIFLAME-PRODUKTER" med motivering på konkurranseplattformen og dele dette i sosiale medier: Instagram eller Facebook.

 

 

KOMPETANSE

For å være kvalifisert for å delta i denne KONKURRANSEN må du være en registrert BRAND PARTNER eller LEGACY BRAND PARTNER hos ORIFLAME gjennom hele KONKURRANSEN.

 

DELTAKELSE

For å delta i denne KONKURRANSE må BRAND PARTNERN / LEGACY BRAND PARTNERN oppfylle følgende krav:

 

1. Kjøp Oriflame-produkter for minst 200 kr i løpet av september og oktober 2021.

2. Last opp et «Bilde med Oriflame-produkter» på plattformen https://no.oriflame.com/septembersurprises og del i  sosiale medier: Instagram eller Facebook;

3. Godta disse vilkårene.

 

Bidrag fra BRAND PARTNERS / LEGACY BRAND PARTNERS til KONKURRANSEN tas imot frem til 31.10.2021. Innlegg som mottas etter denne datoen er ugyldige. ORIFLAME vil ikke vurdere ufullstendige eller feilaktige bidrag. ORIFLAME er ikke ansvarlig for bidrag som sendes, men ikke mottas av noen ulike grunner. Kun et bidrag per BRAND PARTNER / LEGACY BRAND PARTNER vil bli ansett som et KONKURRANSEBIDRAG.

 

REGLER

 

1. «Bilde med Oriflame-produkter» må være originalt, kreativt, nytt og unikt.

2. «Bilde med Oriflame-produkter» må ikke inneholde stoff relatert til:

a. Seksuelt innhold eller upassende språk;

b. Overdrevne produktegenskaper, kvaliteter;

c. Villedende innhold;

d. Sykdomsforebyggende, terapeutisk, behandling, reduksjon, kur, stimulerende og rehabiliterende egenskaper hos noen; og

e. Sammenligning med lignende produkter på markedet.

 

 

TIDSPERIODE

Denne KONKURRANSEN starter 01.09.2021 og slutter 31.10.2021.

 

 

VINNERE

For denne KONKURRANSEN er det totale antallet vinnere tre.

 

Konkurransevinnerne vil bli valgt ut av ORIFLAME, basert på kvalitet, originalitet, kreativitet, nyhetsverdi eller fortjenester i materialet, innlegget, dokumentet eller oppgaven for denne KONKURRANSEN, under ORIFLAME sine egne og absolutte beslutningsrettigheter.

 

KONKURRANSEVINNERNE for hvert marked vil bli kunngjort på nettsiden: https://no.oriflame.com/septembersurprises og via e-post til hver VINNER. KONKURRANSEVINNERNE for hvert marked vil bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon og andre detaljer for å motta premiene. Hvis en KONKURRANSEVINNER ikke svarer på meldingen innen 72 timer, vil ORIFLAME velge en annen vinner, og KONKURRANSEVINNEREN taper hele premien.

 

 

PREMIER

KONKURRANSEVINNEREN har rett til å motta følgende premier:

 

1-2 PREMIE: Reisesjekk til en verdi av 25 000 kr

3 PREMIE: Oriflame-produkter til en verdi av 10 000 kr

 

 

SPONSING

Denne KONKURRANSEN er utelukkende sponset av ORIFLAME og er ikke sponset, godkjent eller administrert av eller assosiert med Facebook eller Instagram.

 

 

ANNET

Ved å dele informasjon og bildet ditt på KONKURRANSEPLATFORMEN godtar du uttrykkelig disse vilkårene.

 

Premiene som deles ut i denne KONKURRANSEN, kan ikke byttes ut eller erstattes med andre premier eller fordeler fra andre KONKURRANSER sponset av ORIFLAME eller fra andre kommersielle programmer fra ORIFLAME, og de kan heller ikke løses inn mot kontanter.

 

Hvis noe materiale, innlegg, handling eller uttalelse viser seg å være støtende, eller forsøker på å angripe integriteten, personligheten til et individ eller en enhet, eller forsøker på å trakassere en person eller enhet eller gjøre/ha noe som i følge ORIFLAME er nedsettende eller ydmykende, vil en slik deltaker automatisk bli diskvalifisert fra KONKURRANSEN.

 

BRAND PARTNERN / LEGACY BRAND PARTNER skal overholde sine forpliktelser som ORIFLAME BRAND PARTNER / LEGACY BRAND PARTNER i samsvar med vilkårene, samt etiske og oppførselskodekser. Eventuelle brudd på dem under denne KONKURRANSEN vil resultere i en automatisk diskvalifikasjon av deltakeren.

 

Ved å sende inn materialer, dokumenter eller informasjon som en del av KONKURRANSEN og til en e-postadresse eller et nettsted som administreres av ORIFLAME, bekrefter og garanterer du at det ikke krenker opphavsrett, varemerke, eiendomsrett, personvern eller publisitet av noen person eller andre rettigheter til tredjepart og at du har en full og ubegrenset rett til å overføre og dele materiale, innlegg, dokumenter eller informasjon, tilstrekkelig til å holde ORIFLAME skadesløs for ansvar eller krav.

 

Alle opphavsrettigheter, designrettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som er opprettet med ORIFLAMES immaterielle rettigheter av BRAND PARTNERS / LEGACY BRAND PARTNERS for denne KONKURRANSEN tilhører ORIFLAME absolutt og kan brukes på ubestemt tid og for alltid av ORIFLAME eller noen av dets datterselskaper eller overførere. BRAND PARTNERS / LEGACY BRAND PARTNERS samtykker herved i at bildene til denne KONKURRANSEN vil bli betraktet som "bestilte aktiviteter" i samsvar med gjeldende lov om opphavsrett. BRAND PARTNERN / LEGACY BRAND PARTNER frafaller her uigenkallelig alle immaterielle rettigheter som må svare dem ved å tildele dem helt til fordel for ORIFLAME, derfor er det nødvendig at BRAND PARTNERS / LEGACY BRAND PARTNERS på ORIFLAMES forespørsel må signere alle dokumenter nødvendig for å bestemme ORIFLAMES tittel til slike immaterielle rettigheter.

 

Alle VINNERE AV KONKURRANSEN er eneansvarlige for alle skatter og/eller avgifter, samt eventuelle ekstra kostnader som kan oppstå ved utdeling av premiene, og ORIFLAME kan stole på å overføre premien ved mottak av en bekreftelse på skattebetalingen i det riktige beløpet, i samsvar med gjeldende lover.

 

Hvis den oppgitte premien blir utilgjengelig av en eller annen grunn, kan ORIFLAME etter eget skjønn erstatte premien med en lignende eller lik verdi.

 

ORIFLAME forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte denne KONKURRANSEN når som helst uten varsel og endre disse VILKÅRENE.

 

ORIFLAME forplikter seg til å holde all personlig informasjon som samles inn av ORIFLAME for å delta i KONKURRANSEN: navn, etternavn og e-postadresse, konfidensiell og sikker. Mer informasjon finnes i våre personvernsregler.

 

Denne KONKURRANSEN er kun gyldig i Norge.

Alle spørsmål og forespørsler angående denne KONKURRANSEN i løpet av varigheten og opptil 30 dager etter at den er avsluttet, bør rettes til kundeservice på: info@oriflame.no

 

Disse vilkårene er underlagt de gjeldende lovene i Norge og alle tvister som oppstår i forbindelse med denne KONKURRANSEN vil være gjenstand for den eksklusive rettslovgivningen som har jurisdiksjon over ORIFLAMES sete.