Gå til hovedinnholdet Gå til hovedmenyen Gå til søk

Legacy Brand Partner vilkår

I disse vilkårene for Legacy-Brand Partner ("Vilkår og Betingelser") angis vilkårene som gjelder for å bli en Legacy- Brand Partner. Det gamle medlemskapet opprettholdes og de forpliktelsene som er knyttet til medlemskapet beholdes. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom Oriflame Holdings BV (registrert i Hoogstraat 8,5462 CX Veghel, Nederland), VAT: 916 977 697 MVA, NL 006687702B01 ("vi" og/eller "Oriflame") og Legacy-Brand Partner (også "deg").

Vilkårene for online-kunder [sett inn en kobling til vilkårene for nettkunder] gjelder for Legacy-Brand Partner og skal utgjøre en integrert del av disse vilkårene. Hvis det oppstår inkonsekvens, motsigelse eller uoverensstemmelse mellom vilkårene og betingelsene for online-kunder, skal disse Vilkårene og Betingelsene som angis i dette dokumentet gjelde.

Vi forbeholder oss retten til å revidere og tolke disse Vilkårene og Betingelsene etter eget skjønn. Vi vil informere deg om eventuelle endringer i disse Vilkårne og Betingelsene på e-post og Oriflames nettside. Slike endringer skal tre i kraft umiddelbart etter at meldingen er gitt.

 

1. LEGACY- BRAND PARTNER

1.1. For å bli en Legacy-Brand Partner må en person være en Brand Partner i overensstemmelse med Brand Partner-avtalen med Oriflame, og enten
i. informere Oriflame om sin beslutning om ikke lenger å være en aktiv Brand Partner og å bli en Legacy- Brand Partner i overgangsperioden fra nåværende til ny Oriflame suksessplan, eller
ii. klassifiseres som Legacy– Brand Partner av Oriflame på grunn av at han/hun ikke informerer Oriflame om sin foretrukne fremtidige status (dvs. om han/hun ønsker å fortsette som Brand Partner eller slutte å være Brand Partner og bli en Legacy- Brand Partner) i løpet av overgangsperioden fra nåværende til ny suksessplan i Oriflame.
1.2. Overgangsperiden som nevnes ovenfor for den nye suksessplanen for Oriflame er 2021-06-11 til 2021-07-22.
1.3. Medlingen din til Oriflame i henhold til punkt 1.1(i) ovenfor skal utgjøre din oppsigelse av din Brand Partner-avtale. Oriflames melding til deg om å ta en beslutning i henhold til punkt 1.1(ii) ovenfor skal utgjøre Oriflames grunnlag for å avslutte din Brand Partner-avtale. På tidspunktet du blir en Legacy- Brand Partner i henhold til punkt 1.1 overfor, skal din Brand Partner-avtale avsluttes umiddelbart. På samme dato vil du ikke lenger være en Brand Partner. Du vil heller ikke lenger ha rett til å fortsette å bruke ditt PBS-verktøy i henhold til nåværende PBS-vilkår. Disse vil bli avsluttet automatisk.
1.4. Du samtykker til og godkjenner at en Legacy- Brand Partner ikke har noe nettverk av i form av underordnede konsulenter, og at du ved å bli en Legacy- Brand Partner i henhold til disse vilkårene ikke lenger har krav på eventuelle fordeler som Brand Partner i henhold til suksessplanen og PBS-programmet, og at du mister det eksisterende nettverket ditt av eventuelle Brand Partnere under deg, inkludert tidligere og gjeldende rettigheter, fordeler og/eller kompensasjoner som tilhører nettverket ditt.
1.5. Som Legacy- Brand Partner har du rett til en rabatt på 15% på produkter som leveres av Oriflame. Hvis du vil ha mer informasjon om BPs beregning og rabatter, kan du se suksessplanen på Oriflames nettside LINK.
1.6. Som Legacy- Brand Partner kan du fortsette å søke om kreditt i henhold til gjeldende kredittvilkår. Hvis du vil ha mer informasjon om kredittvilkår kan du kontakete noinfo@oriflame.com.

 

2. FORPLIKTELSER FOR LEGACY BRAND PARTNERE

Som Legacy Brand Partner regnes du som forbruker. Du kan ikke markedsføre vår forretningsmulighet eller forsøke å rekruttere andre. og du kan ikke få provisjoner eller bonuser i henhold til vår suksessplan.

 

3. OPPSIGELSE ELLER ENDRING AV LEGACY-KUNDEPROGRAMMET

3.1. Vi kan når som helst og etter eget skjønn avslutte eller endre programmet for Legacy- Brand Partner eller erstatte det med et annet program ved å varsle Legacy- Brand Partner om dette skriftlig senest tre måneder før slik oppsigelse, endring eller utskifting. Vi er ikke forpliktet til på noen måte å kompensere for eventuelle tap og/eller skader som skyldes slik oppsigelse, endring eller utskiftning.
3.2. Vi har når som helst rett til å avslutte din status som Legacy– Brand Partner ved å informere deg om vår beslutning tre måneder før slik avslutning. Vi er ikke forpliktet til på noen måte å forklare en slik beslutning eller kompensere deg for eventuelle tap og/eller skader forårsaket av slik oppsigelse.
3.3. Vi har når som helst rett til å avslutte din status som Legacy- Brand Partner når du har gitt en grunn for det, eller ikke lenger oppfyller kravene i disse vilkårene. Slik oppsigelse skal tre i kraft umiddelbart. Vi er ikke forpliktet til på noen måte å kompensere for eventuelle tap og/eller skader forårsaket av en slik oppsigelse. I slike tilfeller gir vi deg skriftlig beskjed om opphør av din status som Legacy- Brand Partner og om årsaken til opphøret. Ovennevnte årsaker som er angitt av en Legacy- Brand Partner e, omfatter blant annet eventuelle brudd på vilkårene og betingelsene.
3.4. Du kan når som helst avbryte din status som Legacy- Brand Partner ved å kontakte vår kundeservice på noinfo@oriflame.com

 

4. LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Alle parter involvert samtykker i å overføre eventuelle tvister som oppstår fra disse vilkårene til domstolens eksklusive jurisdiksjon.

Vær oppmerksom på at hvis du bor i et EU-land, eller i Norge, Island eller Liechtenstein, kan tvister sendes til online løsning til EU-kommisjonens online tvisteløsning ("ODR") plattform tilgjengelig på https://ec.europa.eu/forbrukere/odr.

Hvis du bor i Norge, kan du finne kontakt¬informasjon til det lokale forbrukertilsynet her https://www.forbrukertilsynet.no

Dato: 11. juni 2021