Gå til hovedinnholdet Gå til hovedmenyen Gå til søk

PBS vilkår

OM PERSONAL BEAUTY STORE

Med Personal Beauty Store (PBS) får du muligheten til å invitere dine kunder og VIP-kunder til å handle online. Med PBS kan du motta fordeler innen flere PBS-programmer når kunder handler direkte fra Oriflames nettside.

En liste over vilkår som er benyttet i denne avtalen er fastsatt i klausul 15. De nåværende PBS-programmene er angitt i klausul 5.

 

1. REGISTRERING

(a) Disse vilkårene ("PBS Terms") danner en avtale mellom Oriflame Holdings BV (registrerat i Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederländerna), 16061386 - VAT: 916 977 697 MVA, NL 006687702B01 ("Oriflame", "oss") og deg ("du", "Brand Partner").
(b) Hvis du ønsker det, kan du registrere deg for å delta i et av PBS-programmene og bruke de tilhørende verktøyene ved å fullføre den elektroniske registreringsprosessen og godta disse PBS-vilkårene ved å krysse av i ruten og angi at du godtar dem. Deretter kan du delta i PBS-programmene hvis du oppfyller kriteriene for godkjenning, og etter at vi har bekreftet din godkjenning.
(c) Godkjenningen av disse PBS-vilkårene utgjør en bindende avtale mellom Oriflame og deg i forbindelse med PBS. Vi anbefaler derfor at du skriver ut en kopi av disse vilkårene - et slikt alternativ er angitt i slutten av dokumentet.
(d) Disse PBS-vilkårene er separate, men gjelder i tillegg til Brand Partner-avtalen din med Oriflame, inkludert vilkår og betingelser for Brand Partnere og personvernregler for Brand Partnere som du allerede har avtalt. Du må overholde vilkårene i Brand Partner-avtalen din, og i tilfelle noen uoverensstemmelse vil Brand Partner-avtalen gå foran.

 

2. NÅR ER DU BERETTIGET TIL PBS?

2.1. Generelle Betingelser for å delta i PBS-programmer.
For å være kvalifisert til å delta i noen PBS-programmer og for fordelene ved disse programmene, må du oppfylle de "Generelle Betingelsene", på følgende måte:
(a) Du er, og vil til enhver tid forbli, registrert som en Oriflame Brand Partner; og
(b) Du har ingen utestående gjeld; og
(c) Du opptrer i henhold til vilkår 6.1 i vilkårene for Brand Partnere. og
(d) Du har godtatt disse PBS-Vilkårene
(e) Du har fullført Oriflames personvernrelaterte e-læring eller annen e-læring som kreves av Oriflame på tidspunktet du aksepterer disse Vilkårene.
For å kvalifisere for fordelene i et PBS-program i en hvilken som helst Kampanjeperiode må du oppfylle de Generelle Betingelsene for hver Kampanjeperiode.
2.2. Tilleggskrav for å kvalifisere for fordeler i henhold til et PBS-program.
I tillegg til de Generelle Betingelsene for å få fordelene må du også oppfylle kravene for det relevante PBS-programmet som beskrevet i klausul 5 i den aktuelle kampanjeperioden,

 

3. ORIFLAMES ALMINNELIGE FORPLIKTELSER

Oriflame skal, i samsvar med og underlagt disse PBS-vilkårene,
(a) opprette, drive og vedlikeholde PBS-sidene,
(b) gi deg én eller flere PBS-lenker på PBS-sidene;
(c) gi Potensielle Kunder, dine Kunder og VIP-kunder som har tilgang til Oriflames nettside via din PBS-lenker tilgang til Oriflame-nettsiden i samsvar med Oriflames standardvilkår for bruk, retningslinjer og prosedyrer; og
(d) gi deg fordelene ved et hvilket som helst PBS-program i samsvar med programmets retningslinjer og prosedyrer.

 

4. DINE ALLMENNE FORPLIKTELSER

Du vil i samsvar med og underlagt disse PBS-vilkårene:
(a) dele PBS-lenken i ditt Innhold for å lenke din Personal Beauty Store til Oriflames nettside og
(b) gi Oriflame rett til å bruke ditt navn og/eller brukernavn på PBS-sider og i PBS-lenker.

 

5. PBS-PROGRAMMER

Oriflame tilbyr i dag tre (3) ulike PBS-programmer som beskrevet nedenfor.

5.1. PBS-PROGRAM 1 – Sponset online-kunde via PBS-lenke
(a) Krav: For hver kampanjeperiode må du oppfylle følgende vilkår for å benytte fordelene med PBS-programmet:
(i) oppfylle de Generell Betingelsene Hvis du i en kampanjeperiode ikke oppfyller betingelsene for dette PBS-programmet, vil du for den aktuelle kampanjeperioden miste retten til å motta fordeler ved PBS-programmet, og disse fordelene nektes til kravene er oppfylt.
(b) Prosess: slik registreres online-kunder som Oriflame VIP-kunder og blir koblet til deg:
(i) Online-kunden går inn på Oriflame-nettsiden som potensiell kunde eller kunde gjennom din gyldige PBS-lenke og den PBS-lenken er "sist i rekkefølgen" (som definert nedenfor)
(ii) Online-kunden registrerer seg som VIP-kunde før PBS-kundeinformasjonskapselen utløper eller slettes.
(iii) Online-kunden tillater at informasjonskapsler lagres på datamaskinen og
(iv) Online-kunden er ikke koblet til noen annen Oriflame Brand Partner.
(c) Siste ordre-prinsipp: VIP-kunden er koblet til den Brand Partner hvis PBS-lenke sist ble brukt av den aktuelle Online-kunden for å gå til Oriflames nettside, før vedkommende registrerte seg som VIP-kunde.
(d) Fordeler: Fordelene dine ved Kvalifiserende Kjøp utført av en VIP-kunde som er koblet til deg, er:
(i) BP for alle Kvalifiserende Kjøp inngår i dine totale Personlige Bonuspoeng, og
(ii) BV for alle Kvalifiserende Kjøp er inkludert i dine totale Personlige BV og
(iii) VIP-kundebonus for alle Kvalifiserte Kjøp i henhold til Suksessplan.
5.2. PBS-PROGRAM 2 – Drop-in online-kunde som er koblet til en tildelt Brand Partner
(a) Krav: For hver Kampanjeperiode må du oppfylle følgende vilkår for å kunne benytte fordelene med PBS-programmet:
(i) oppfylle de Generelle Betingelsene; og
(ii) oppfylle forretningskriteriene som kreves for å bli inkludert i listen over Potensielle Sponsorer, i samsvar med " Drop-in-fordeler Fordelingsprogram " publisert på vår nettside.
Hvis du i en Kampanjeperiode ikke oppfyller kvalifikasjonskriteriene for dette PBS-programmet, vil du for den aktuelle kampanjeperioden miste retten til å motta fordeler ved PBS-programmet, og disse fordelene nektes inntil kravene er oppfylt.
(b) Prosess: Tildeling av drop-in online-kunder:
(i) En online-kunde kommer inn på Oriflame-nettsiden og starter VIP-kunderegistreringsprosessen, uten å ha en PBS-informasjonskapsel lagret på sin datamaskinen.
(ii) Under registreringsprosessen vil den Potensielle Kunden bli bedt om å registrere seg som VIP-kunde
(iii) Hvis den Potensielle Kunden ønsker å bli VIP-kunde, vil han/hun bli tilfeldig tildelt en av Sponsorene på listen nevnt ovenfor og tildelt i samsvar med de Generelle Betingelsene for Oriflame, som er angitt i avsnitt 5.4
(c) Fordeler: Fordelene ved Kvalifiserende Kjøp utført av en VIP-kunde som er tildelt deg, er:
(i) BP for alle kvalifiserte kjøp fra din første bestilling er inkludert i dine totale Personlige Bonuspoeng, og
(ii) BV for alle kvalifiserende kjøp fra din første bestilling er inkludert i den totale Personlige BV-en og
(iii) VIP-kundebonus for alle Kvalifiserte Kjøp fra den andre bestillingen.
5.3. PBS-PROGRAM 3 - Gjestekunde som ikke ønsker å bli VIP-kunde
(a) Krav: For hver Kampanjeperiode må du oppfylle følgende vilkår for å kunne benytte fordelene med PBS-programmet:
(i) oppfylle de Generelle Betingelsene og
(ii) oppfylle forretningskriteriene som kreves for å bli inkludert i listen over Potensielle Sponsorer, i samsvar med "Drop-in-fordeler Fordelingsprogram" publisert på vår webbside
Hvis du i en Kampanjeperiode ikke oppfyller kvalifikasjonskriteriene for dette PBS-programmet, vil du for den aktuelle kampanjeperioden miste retten til å motta fordeler ved PBS-programmet, og disse fordelene nektes inntil kravene er oppfylt.
(b) Prosess:
(i) Under registreringsprosessen vil den Potensielle Kunden bli bedt om å registrere seg som VIP-kunde
(ii) Hvis den Potensielle Kunden ikke ønsker å bli registrert som VIP-kunde, vil han/hun bli tildelt "Gjestekunde"-gruppen
(c) Fordeler:
(i) Alle BV-er som påløper fra Gjestekundegruppen samles inn i en felles PBS-konto.
(ii) Hver Oriflame Beauty Brand Partner som oppfyller kravene i punkt 5 vil motta en tilsvarende forholdsmessig del av den akkumulerte BV-verdien fra den felles PBS-kontoen i løpet av denne perioden, i samsvar med det gjeldende dokumentet om "Drop-in-fordeler Fordelingsprogram", slik det er publisert på vår nettside.
5.4. Fordeling av ytelser
(a) Alle fordeler i forbindelse med Kvalifiserende Kjøp vil bli registrert i den relevante Kampanjeperioden det Kvalifiserende Kjøpet ble foretatt.
(b) Oriflame har eksklusiv myndighet til å bestemme hvordan en VIP-kunde skal tildeles til en bestemt Oriflame Brand Partner (hvis noen) og i hvilken Kampanjeperiode et Kvalifiserende Kjøp ble foretatt

 

6. INTET AGENTUR OG INGEN TILKNYTNING

6.1. Du bekrefter at du ikke har myndighet til å binde Oriflame juridisk overfor Potensielle Kunder, VIP-kunder, andre brukere eller noen andre, og at du ikke er utpekt som agent for Oriflame for noe formål.
6.2. Du erkjenner at du ikke har myndighet til å forhandle, eller å opptre som mellommann i inngåelsen av kontrakter mellom Oriflame og tredjeparter. Du har heller ikke myndighet til å kjøpe, selge eller generelt inngå avtaler eller kjøp i vårt navn eller på våre vegne, verken ved å hjelpe Oriflame i noen forhandlingsprosess med Potensielle Kunder, Gjester eller VIP-kunder. Alle Kunder som introduseres av deg, vil kjøpe fra Oriflame-katalogen til prisene som er publisert av Oriflame i den katalogen. De vil velge varene selv og gjøre ordrene direkte og ikke gjennom deg.
6.3. Du erkjenner at du ikke kan forhandle eller endre vilkårene for salget eller prisene på Produktene, da det er Oriflames eksklusive rett.
6.4. Du må ikke gi noen form for representasjon eller forpliktelse overfor noen person om Oriflame, Oriflames nettside, PBS-sider eller noen av produktene som er tilgjengelige for kjøp på Oriflames nettside.
6.5. Din identifisering og presentasjon av deg selv overfor Potensielle Kunder og VIP-kunder skal ikke skape usikkerhet med hensyn til din identitet. Du må absolutt ikke komme med noen uttalelser, verken i ditt Innhold eller på andre måter, som vil kunne gi noen inntrykk av at du representerer Oriflame på noen annen måte enn som uavhengig Brand Partner, eller som ville være i konflikt med dette punkt 6.

 

7. KUNDEKONTAKT OG VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

7.1. Adferdsregler
1. Hvis Kunden eller VIP-kunden tillater det, kan du kontakte Kundene eller VIP-kundene dine med informasjon og anbefalinger om produkter, kompletterende produkter eller prøver, eller for å følge opp kjøpet.
2. Vi anbefaler på det sterkeste at du avstår fra å kontakte under eller VIP-kunder angående Oriflame-muligheten, med mindre en Kunde eller en VIP-kunde har bedt spesielt om det.
3. Du bør ta sikte på å svare raskt på spørsmål fra dine Kunder og VIP-kunder, dersom situasjonen tillater det.
4. Når Kunden eller VIP-kunden har et spørsmål eller en forespørsel som du ikke kan svare på eller ikke kan oppfylle, eller hvis du er i tvil om riktig handtering av Kunden eller VIP-kunden, bør du henvise Kunden eller VIP-kunden til Oriflame-kundeservice.
5. Vi minner deg på at ved å være en Oriflame Brand Partner har du samtykket i å overholde våre etiske regler og regler for god oppførsel, og at ethvert brudd på disse reglene kan gi oss grunnlag for å avslutte din registrering for å bruke PBS, eller din registrering som Oriflame Brand Partner.
6. I din kontakt med Potensielle Kunder og VIP-kunder skal du bare komme med slike fremstillinger som er sannferdige, klare og forståelige. Eventuelle påstander om Oriflame-produkter skal være i samsvar med påstandene som er godkjent av Oriflame.
7. I den tiden du bruker et verktøy eller en nettside i forbindelse med PBS-programmer, vil du alene være ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoer, passord og andre lignende data som du kan opprette, eller kan bli bedt om av oss å opprette, og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du aksepterer ansvar for alle aktiviteter som skjer tilknyttet kontoen eller passordet. Vi forbeholder oss retten til å nekte service, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold eller annullere ordrer etter eget skjønn.
8. Du er selv fullt ansvarlig for materialer, lenker og generelt alt Innhold du har lagt inn eller publisert. Alt slikt Innhold publiseres på din risiko. Hvis Oriflame eller tilknyttede selskaper pådrar seg skade, straff, tap, gebyr og generelt skylder betaling på grunn av innholdet som er publisert av deg, eller dersom vi holdes ansvarlige for slikt innhold, vil vi søke full erstatning fra deg (inkludert for tap av omdømme).
9. Du får en tydelig advarsel om at du i ditt Innhold som nevner Oriflame, forretningsmuligheter, Oriflame-produkter eller i forbindelse med bruk av PBS-lenker eller verktøy ikke kan:
(i) gi uttalelser som er uforenlige med lov, hatefulle, sexbetonte, rasistiske, fordomsfulle eller diskriminerende, av en hvilken som helst grunn, herunder etnisitet, eller fremmer frykt eller vold,
(ii) Komme med uttalelser som generelt er umoralske, uriktige eller sosialt uegnede, herunder for eksempel ved å bryte Oriflames regler for etikk eller etiske retningslinjer, eller reklamere, promotere eller informere om Oriflames konkurrenters tilbud,
(iii) inkludere skadede filer, virus eller innhold eller lenker som vanligvis setter integriteten, personvernet og muligheten til å bruke noen av våre eller noen andre nettsteder i fare,
(iv) Komme med utsagn som er urealistiske, overdrevne påstander og fremstillinger eller påstander som generelt kan være villedende for Potensielle Kunder eller VIP-kunder og eventuelle tredjeparter, uansett om de er relatert til Oriflames produkter, vår forretningsmulighet og deg.
7.2. Regler for databeskyttelse
(a) Når en Kunde eller VIP-kunde er koblet til deg og samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon fra deg, vil du kunne se bestemte personopplysninger om Kunden og VIP-kunden, for eksempel navn, e-post. Du får tilgang til informasjon om Kundens eller VIP-kundens bestillingsdetaljer, inkludert bestillinger og BP.
(b) Vi minner deg om ditt ansvar for å holde eventuelle personopplysninger om Kunden eller VIP-kunden strengt konfidensielt, og for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, videreformidling eller ødeleggelse.
(c) Vi minner deg også om din begrensede rett til å bruke og behandle Kundens personlige data og VIP-kundedata kun for å sende direkte markedsføring og følge opp kundelister og deres ytelse slik det er angitt i disse PBS-vilkårene. Du har ikke under noen omstendigheter lov til å dele Kundens og VIP-kundens personopplysninger med noen. All annen bruk av Kundens eller VIP-kundens personopplysninger anses som uautorisert og er forbudt.
(d) Du må varsle oss når Kunden eller VIP-kunden slutter å abonnere på fremtidig kommunikasjon.
(e) Vi minner deg også på at du godtar at alle kravene i gjeldende lovgivning om Kundens og VIP-kundens personopplysninger; og
(f) Vi minner deg om reglene om beskyttelse av personopplysninger som inngår i Brand Partner-vilkårene og personvernerklæringen.

 

8. IMMATERIELL EIENDOM

Du samtykker i at Oriflame og dets lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter på Oriflames-nettside, PBS-sider og alle Oriflames produkter. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt, gir denne avtalen deg ingen rettigheter til, eller i, patenter, opphavsrett, databaserettigheter, forretningshemmeligheter, foretaksnavn, varemerker (enten de er registrert eller ikke registrert) eller andre rettigheter eller lisenser som tilhører Oriflame. Alle slike rettigheter er forbeholdt Oriflame.

 

9. OPPGRADERINGER, BRUKSBEGRENSNINGER SOM GJELDER INNHOLD

9.1. Oriflame forbeholder seg retten til automatisk å oppdatere, oppgradere og generelt endre noen av PBS-sidene eller PBS-lenkene, inkludert deres innhold og oppsett ("Oppgraderinger"). Slike Oppgraderinger kan også gjelde produktinformasjon, reklameinnslag og lignende.
9.2. Oriflame kan sende deg varsler, meldinger, e-post, vanlige e-postmeldinger og generelt kommunisere med deg på en hvilken som helst akseptabel måte når Oppgraderingen introduseres.

Oppgraderingene vil bli ansett som godkjent hvis du fortsetter å bruke PBS-verktøyene og delta i PBS-programmer etter at Oppgraderingene er implementert. Oriflame har eksklusiv myndighet til å bestemme innholdet og utformingen av Oriflame-nettsiden og PBS-sidene. Det eneste du kan gjøre hvis du ikke godtar noen Oppgradering, er å slutte å delta i PBS-programmer og avslutte denne avtalen.

 

10. OPPSIGELSE

10.1. Vi kan når som helst og etter eget skjønn avgjøre om du overholder disse PBS-vilkårene.
10.2. Ethvert brudd på PBS-vilkårene kan føre til begrensninger eller annullering, inkludert umiddelbar annullering, av din rett til å delta i alle eller noen av PBS-programmene.
10.3. Ethvert brudd på de Etiske reglene vil føre til at din rett til å delta i alle eller noen av PBS-programmene umiddelbart opphører.
10.4. Vi tar forbruker- og personvernbeskyttelse svært alvorlig. Ethvert brudd på reglene for personvern og privatliv, uansett om de følger av våre etiske regler, retningslinjer for personvern eller gjeldende lovgivning, vil føre til umiddelbar oppsigelse av din rett til å delta i alle PBS-programmene.
10.5. Når du av hvilken som helst grunn avslutter din rett til å delta i PBS-programmer, eller på vår begjæring, må du ødelegge alt PBS-relatert materiale og fjerne alt Innhold som omfatter PBS-lenker.
10.6. Du kan når som helst avslutte din PBS-registrering. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til vår Kundeservice.

 

11. FEIL OG RETTELSER, STØTTE

11.1. Selv om vi gjør en stor innsats for å få nøyaktig og aktuell informasjon på Oriflames nettside og PBS-sidene, garanterer vi ikke at disse vil være feilfrie. Dataregistreringsfeil eller andre tekniske problemer kan til og med føre til at unøyaktig informasjon vises.
Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle unøyaktigheter eller typografiske feil på Oriflames nettsider eller PBS-sidene, inkludert prissetting og tilgjengelighet på produkter og tjenester, og skal ikke være ansvarlig for slike feil. Vi kan også når som helst gjøre forbedringer og/eller endringer i Oriflames nettside eller PBS-sider, funksjoner eller innhold. Hvis du ser informasjon eller beskrivelser som du mener er feil, kan du kontakte vår Kundeservice.
11.2. Oriflame fraskriver seg alle garantier med hensyn til funksjonaliteten til Oriflames nettsider, PBS-lenker eller PBS-sider, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Vi skal ikke under noen omstendighet være ansvarlige for eventuelle skader, herunder krav om tap av salg eller andre direkte, indirekte, spesielle eller følgeskader som skyldes eller oppstår i forbindelse med din bruk av PBS-lenker eller tilknyttede verktøy eller et nettsted med hyperkoblinger, selv om vi er blitt underrettet om muligheten for slike skader.
11.3. Vi tilbyr teknisk støtte og vedlikehold for bruk av PBS-lenker, og vi vil prøve å hjelpe deg, innenfor vår begrensning, med å løse visse tekniske problemer som kan oppstå når du bruker PBS-lenkene.

 

12. BEGRENSET GARANTI.

12.1. Oriflame gir ingen garanti for at PBS-programmer og Oriflame-nettsider, inkludert PBS-nettsider, er tilgjengelige eller tilgjengelige i åpningstiden, eller at de vil føre til et bestemt inntektsnivå eller andre fordeler for Brand Partneren
12.2. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre disse PBS-vilkårene, blant annet ved å fjerne, avbryte eller endre PBS-programmer, PBS-lenker og/eller PBS-sider eller legge til nye PBS-programmer når som helst og etter eget skjønn. Alle endringer eller oppdateringer vil bli bindende fra det tidspunkt de offentliggjøres på vår nettside https://no.oriflame.com/
12.3. Alle slike endringer vil bli ansett som godkjent hvis du fortsetter å delta i et PBS-program etter at endringene er gjennomført. Hvis du ikke godtar noen endring, kan du slutte å bruke PBS-programmene og PBS-lenkene og avslutte denne avtalen.

 

13. AVVIK OG GJELDENDE LOVGIVNING.

13.1. Disse PBS-vilkårene er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norske lover.
13.2. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse PBS-vilkårene, skal løses i samsvar med bestemmelsene om tvisteløsning i Brand Partner-avtalen.

 

14. DIVERSE.

14.1. Du kan ikke overdra eller overføre denne avtalen. Oriflame kan overdra eller overføre hele eller deler av avtalen til et tilknyttet selskap.
14.2. Oriflame er ikke ansvarlig for blokkering av administratorer for e-postservere som sender meldinger / informasjon til din e-postadresse eller for fjerning eller blokkering av e-post med programvare installert på din datamaskin.
14.3. Hvis noen av disse PBS-vilkårene skal anses som ugyldige, eller av en hvilken som helst grunn ikke kan håndheves, skal disse betingelsene anses å være adskilt og skal ikke påvirke gyldigheten og iverksettelsen til eventuelle gjenværende PBS-vilkår.
14.4. Ingen fraskrivelse av disse PBS-vilkårene kan tre i kraft eller ha effekt med mindre det er gjort skriftlig og signert av en behørig autorisert tjenestemann i Oriflame.
14.5. Hver bestemmelse i disse PBS-vilkårene skal forstås slik at de kan anvendes separat og etterleves selv om noen andre av bestemmelsene av en eller annen grunn er uanvendelige eller ikke kan iverksettes under noen omstendigheter.
14.6. Disse PBS-vilkårene og eventuelle andre vilkår og policyer som er innlemmet i dette dokumentet ved henvisning (heretter kalt "Policyer") utgjør hele avtalen mellom deg og oss som gjelder emnet, og erstatter alle tidligere eller andre ordninger, forståelser, forhandlinger og diskusjoner, enten muntlig eller skriftlig.

 

15. DEFINISJONER.

Betegnelsene som brukes i disse PBS-termene, har følgende betydning:

BP: Bonuspoeng tildeles hver enkelt artikkel basert på pris. Høyere priser på produkter og sett har flere bonuspoeng. Bonuspoeng brukes til å definere framdriften din slik som for eksempel tittelkvalifikasjoner, aktivitetsnivå osv. BP er en måling som sikrer at planen gir alle like muligheter og bidrar til å beskytte mot svingninger i markedet i valutaer/priser.
BV: Businessvolum er en pengeverdi av produkter og en basis for alle inntekter. Størrelsen på dine bonuser beregnes som en prosentandel av totalt BV.

PBP: er summen av alle BP akkumulert av deg og alle VIP-kundene dine i en hvilken som helst kampanjeperiode.

VIP-kundebonus: godtgjørelse for innledende tjenester levert til Brand Partner innenfor rammen av Suksessplanen angående Oriflame-salg til deres VIP-kunde

Online-kunde: enhver Potensiell Kunde, Kunde eller VIP-kunde

Ordreverdi: er totalprisen for et godkjent Kunde- eller VIP-kundekjøp

Innhold: er innholdet og de medier som opprettes og publiseres av deg, hvor som helst, inkludert på nettsider, blogger, web-chat og sosiale medier.

Kunde: en person som har fullført kunderegistreringen med Oriflame og kjøper Oriflame-produkter fra PBS-sidene, men som ikke registrerer seg som VIP-kunde.

PBS-informasjonskapsel for kunde: er en informasjonskapsel for data som lagres ved hjelp av Oriflame på en Potensiell Kundes datamaskin etter at de klikker på en PBS-lenke. PBS-kundeinformasjonskapselen slettes automatisk hvis den potensielle kunden registrerer seg som PBS-kunde eller etter maksimalt 30 dager

PBS-lenke: er en unik hypertekstoverføringsprotokollkobling (for eksempel web-lenke) som leveres av Oriflame, og som når den klikkes på av en Potensiell Kunde, vil identifisere at den Potensielle Kunden har kommet inn på Oriflame-nettsiden gjennom din PBS-lenke

PBS-sider: en side på Oriflames nettside som vises for Potensielle Kunder, dine Kunder og VIP-kunder.

PBS-programmer: er salgsprogram som drives av Oriflame, der du kan få fordeler.

Potensiell Kunde en person som besøker Oriflames nettside, men som ikke har fullført kunderegistreringen med Oriflame.

Kvalifiserte kjøp: et kvalifiserende kjøp er kjøp av produkter utført av Kunder eller VIP-kunder direkte fra Oriflame, som bekreftes av Oriflame som godkjent. Oriflame har myndighet til å avgjøre om et kjøp fra Kunden eller en VIP-kunde er et kvalifisert kjøp.

VIP-kunde En person som registrerer seg uten registreringsavgift med hensikt å kjøpe Oriflame-produkter online og registrerer seg som VIP-kunde.

Kampanjeperiode: tidsrommet angitt på forsiden av hver enkelt Oriflame-katalog som viser tidsrommet for når tilbudene fra en gitt Oriflame-katalog er gyldige.

Sponsor: En sponsor er en registrert Brand Partner i Oriflame som introduserer andre Brand Partnere til Oriflame og som anbefaler Oriflame-produkter til kundene.

Drop-in-fordeler Fordelingsprogram: program som beskriver reglene og vilkårene som skal inkluderes i listen over Potensielle Sponsorer og tildelingsprosessen for (i) Brand Partnere som er registrert uten å oppgi en sponsorkode, (ii) nye VIP-kunder registrert uten at en PBS-informasjonskapsel lagres på datamaskinen eller en annen elektronisk enhet som brukes, og (iii) Gjestekunder uten VIP-registreringskonto, endret og publisert fra tid til annen på Oriflames hjemmeside.

 

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om Oriflame-nettsiden eller disse PBS-vilkårene, kan du sende oss en e-post til noinfo@oriflame.com eller ringe oss på 22 97 54 00.

Dato: 11. juni 2021