Oriflame har utviklet flere nettverktøy som skal gjøre det mulig for kundene å kjøpe Oriflame-produkter via Internett, samt gi konsulentene verktøy for blant annet å fremme sine aktiviteter, finne nye kunder raskere, gjøre salget av Oriflame-produkter mer effektivt og attraktivt, gi råd om hud- og skjønnhetspleie samt selge og fremme Oriflame-produktene og forretningsmuligheter (« nettverktøy»).

Disse vilkårenevilkår») inneholder generelle regler for bruk av nettverktøyene, samt spesifikke vilkår for hvordan du skal abonnere på og bruke det enkelte nettverktøyet. Les nøye igjennom dem. Du vil bli bedt om å gi ditt uttrykkelige samtykke før du kan ta i bruk ett eller flere av nettverktøyene.

Ved å samtykke i disse vilkårene forplikter du deg til å overholde de generelle reglene som er spesifisert her, og som gjelder for alle nettverktøyene, samt de spesifikke reglene for hvert enkelt nettverktøy som du kan gi ditt separate samtykke til. Videre merker du deg at vi har rett til å endre vilkårene som nærmere spesifisert nedenfor. Du finner datoen for siste oppdatering i den siste delen av vilkårene . Som bruker er du ansvarlig for å holde deg oppdatert på slike endringer.

Når du har gitt ditt samtykke, vil vilkårene også utgjøre en bindende avtale mellom Oriflame Holdings B.V. («Oriflame», « oss») og deg («du», «konsulent») om bruken av nettverktøyene. Vi anbefaler derfor at du skriver ut et eksemplar av disse vilkårene. Du vil få muligheten til dette når du kommer til slutten av dokumentet.

I. Generelle vilkår

Disse generelle vilkårene («generelle vilkår») skal gjelde for samtlige nettverktøy som er beskrevet her, sammen med de spesielle vilkårene som er fastsatt i delene om det enkelte nettverktøyet.

I disse vilkårene menes med:

Kunde enhver person, uansett om vedkommende er registrert som kunde hos Oriflame eller ikke, som kjøper Oriflame-produkter på nett eller fysisk utenfor næringsvirksomhet eller arbeid;

Oriflame-katalog , katalog en papirbrosjyre eller en elektronisk brosjyre som utgis med jevne mellomrom av Oriflame, og som inneholder informasjon om Oriflames produkttilbud og priser;

Oriflame-produkter, produkter kosmetikk og tilbehør samt visse kosttilskudd som tilbys for salg under Oriflame-varemerkene;

Oriflame-varemerker Oriflame-navnet, Oriflame-logoen og navnene på produktene eller produktseriene som vi produserer, markedsfører, selger eller distribuerer;

Katalogens tidsrom tidsrommet som angis på forsiden av alle Oriflame-kataloger – i dette tidsrommet vil tilbudene som står oppgitt i katalogen, være bindende;

Oriflame Group Oriflame Holdings B.V., det øverste morselskapet og enhver enhet som kontrolleras direkte eller indirekte av det øverste morselskapet;

Tjenester ulike tjenester som konsulentene yter til Oriflame eller kundene, som nærmere spesifisert for det enkelte nettverktøyet;

Oriflame-områder(r), område(r) våre Internett-sider under toppdomenet oriflame.com eller andre domener som det øverste morselskapet i Oriflame Group eier eller er vert for;

Spesielle vilkår de spesifikke vilkårene for bruk av ulike nettverktøy som er beskrevet nærmere i disse vilkårene, og som gjelder i tillegg til og sammen med de generelle vilkårene;

Personopplysninger opplysninger (med aktuelle endringer) som du oppgir når du registrerer deg som konsulent hos Oriflame, samt ytterligere informasjon som du kanskje må gi oss i henhold til disse vilkårene eller de spesielle vilkårene;

Innhold innhold som inngår i eller gjøres tilgjengelig via nettstedet, blant annet programvare eller digital kode, skripter, tekster, kunstverk, fotografier, grafikk, logoer, knappeikoner, stillbilder, levende bilder, video, lydklipp og innsamlede data;

Område Norge

1. Bruken av Oriflames nettverktøy

1.1 Du kan bruke nettverktøy hvis du oppfyller bestemmelsene fastsatt i disse vilkårene inkludert eventuelle ytterligere bestemmelser i de spesielle vilkårene.

1.2 Nettverktøyene er de eneste digitale verktøyene som er godkjent for at konsulentene skal kunne tilby produkter for salg, samt vise bilder og logoer som Oriflame eier.

1.3 Nettverktøyene kan kun brukes til formålene som er beskrevet i disse vilkårene. Du finner nærmere bestemmelser i suksessplan, vedlegg 3 av atferdsreglene – retningslinjer for konsulentnettside

1.4 Du har ikke tillatelse til å utvikle nettsteder, for eksempel nettsteder for fjernsalg/nettsalg av Oriflame-produkter, eller på annen måte drive e-handel utenfor nettverktøyene angitt i disse vilkårene.

1.5 Når du bruker nettverktøyene, kan du også yte tjenester til Oriflame samt bli administrator for eget nettsted, egen nettbutikk eller lignende; vi kan også tildele deg enkelte lisensrettigheter til bruk av programvaren vår og/eller innholdet vårt. Hvis du yter oss tjenester, skal du gjøre dette med den omhu som kan kreves fra en pålitelig tredjepartsleverandør. Rettigheter vi har lisensiert til deg, skal kun brukes innenfor lisensens omfang. Du vil bli holdt ansvarlig for alle brudd, inkludert brudd på immaterielle rettigheter, samt rettighetene til eventuelle tredjeparter.

1.6 Noen av nettverktøyene kan kreve at du bruker en unik e-postadresse. Vi forbeholder oss retten til å verifisere og bekrefte/avvise slike e-postadresser og gi deg ytterligere instruksjoner om hvordan du skal opprette e-postkontoer. Hvis du ønsker å dele e-postadressen din med andre, må du innhente vår uttrykkelige tillatelse.

1.7 Du vil til enhver tid og i alle tilfeller der ikke annet følger av gjeldende rett, ha fullt ansvar for å innbetale skatter, levere inn selvangivelse og overholde alle skattemessige og juridiske forpliktelser knyttet til din bruk av et nettverktøy.

1.8 Du skal bruke nettstedene og nettverktøyene til lovlige formål og på en lovlig måte. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, vedtekter og forskrifter som regulerer nettstedene og nettverktøyene, herunder blant annet regler og forskrifter knyttet til fjernsalg og forbrukerrettigheter. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuell skade, beskadigelse og tap, inkludert tap av fortjeneste, som du, dine kunder og/eller tredjeparter kan pådra seg på grunn av utelatelser, overtredelser, brudd eller annen manglende overholdelse av gjeldende rett.

1.9 I din kontakt med kunder skal du kun anvende fremstillinger som er sannferdige, tydelige og forståelige. Alle påstander om Oriflame-produktene skal være i tråd med påstander vi har godkjent.

1.10 Du skal identifisere og presentere deg selv overfor kundene på en slik måte at de ikke føler seg usikre på hvem du er.

1.11 Det er forbudt å sende søppelpost til kunder.

1.12 I tillegg innestår du for at:

1.12.1 Du er registrert som konsulent hos Oriflame;

1.12.2 Du er kjent med våre etiske retningslinjer og atferdsregler;

1.12.3 Personopplysningene du ga oss da du registrerte deg som konsulent, samt eventuelle tilleggsopplysninger som vi kan kreve at du oppgir når du registrerer deg for et eller flere av nettverktøyene, er sannferdige, nøyaktige, aktuelle og fullstendige på alle måter;

1.12.4 Du kan varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i personopplysningene ved å kontakte oss via e-post, kontakte kundeservice eller oppdatere innstillingene i Min profil;

1.12.5 Du samtykker til ikke å utgi deg for å være en annen person eller enhet eller å bruke et falskt navn eller et navn du ikke har tillatelse til å bruke.

2. Immaterielle rettigheter

2.1 Varemerkene eies av Oriflame Group. Alle andre varemerker, servicemerker og logoer som kan vises på nettstedene, tilhører sine respektive eiere som ikke nødvendigvis er tilknyttet Oriflame eller sponset av oss. Hvis du ønsker å bruke og/eller kopiere merker som vises på nettstedene, må du først innhente forhåndssamtykke fra de respektive eierne.

2.2 Ikke alt innhold som inngår i, eller gjøres tilgjengelig via, nettstedene, eies av Oriflame, dets innholdsleverandører eller andre respektive eiere som er tilknyttet Oriflame eller sponset av oss. Innhold som vi ikke eier, har blitt behørig lisensiert til oss av eierne og er beskyttet mot uautorisert bruk, kopiering og formidling av lover om opphavsrett, varemerker og navn samt andre lover og internasjonale traktater.

2.3 Uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss kan du ikke registrere, reprodusere, fremføre, overføre, selge, lisensiere, endre, skape avledede verker fra eller basert på, republisere, dekompilere, laste opp, redigere, legge ut, overføre, vise offentlig, innramme, linke til, distribuere eller utnytte hele eller deler av innholdet. Ingen informasjon i disse vilkårene eller på nettstedene skal underforstått eller på annen måte anses som en lisens eller rett til å bruke noe av innholdet på noen måter uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss eller tredjeparten som eier innholdet eller åndsverkene som vises på nettstedene.

2.4 Enhver bruk av innhold på annen måte enn det som er tillatt i disse vilkårene, utgjør et brudd på vilkårene og kan innebære et brudd på opphavs- og/eller patentrettigheter. Du samtykker til ikke å bruke innholdet til ulovlige formål og ikke å krenke våre eller andres rettigheter.

2.5 Katalogen er beskyttet av opphavsrett. Den må ikke reproduseres, kopieres, selges, videreselges eller byttes bort.

2.6 Du samtykker i ikke å forstyrre (eller la en tredjepart bruke din registrering til å forstyrre) de normale prosessene eller andre parters bruk av nettstedene, blant annet ved å forsøke å få tilgang til nettstedets administratorområder.

2.7 Når du bruker våre nettverktøy får du kanskje tillatelse til å publisere informasjon du anser som hensiktsmessig, samt laste opp koblinger til blogger, Facebook og andre sosiale nettverk. Hvis du får en slik tillatelse, skal du utvise tilbørlig aktsomhet for å overholde Oriflames atferdsregler og Oriflames etiske retningslinjer selv om disse er strengere enn gjeldende rett.

3. Oppgraderinger og bruksbegrensninger

3.1 Oriflame forbeholder seg retten til å automatisk oppdatere, oppgradere og gjøre alle former for endringer i nettverktøyene, inkludert i innhold og design («oppgraderinger»). Slike oppgraderinger kan også gjelde for produktinformasjon, reklame og lignende.

3.2 Oriflame kan sende deg varsler, meldinger, e-post og brevpost og informere deg om oppgraderingene på alle godkjente måter.

3.3 Du anses for å ha gitt ditt samtykke til slike oppgraderinger hvis du fortsetter å bruke et nettverktøy etter atoppgraderingene er iverksatt. Hvis du ikke samtykker i en oppgradering, har du ikke rett på annen avhjelp enn å slutte å bruke nettverktøyene.

3.4 Når du bruker et nettverktøy, har du selv det fulle ansvar for å beskytte konfidensialiteten til alle kontoer, passord og andre lignende data som du oppretter, eller som vi kan kreve at du oppretter, og for å forhindre at uvedkommende får tilgang til datamaskinen. Du samtykker til å ta ansvar for alle aktiviteter som skjer på din konto eller med ditt passord. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenester, slette kontoer, fjerne eller redigere innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

3.5 Du har selv det fulle ansvar for materiell, koblinger og alle typer innhold som du har fått tillatelse til å legge ut på ett eller flere av nettverktøyene. Alt slikt innhold publiseres på egen risiko. Hvis vi skulle pådra oss skader, beskadigelser, tap, gebyrer eller andre former for kostnader på grunn av innhold publisert av deg, eller hvis vi skulle holdes ansvarlig på noen måte for slikt innhold, vi vil kreve full erstatning fra deg (inkludert for skade på omdømme).

3.6 Ved brudd kan vi når som helst fjerne innhold eller nekte deg tilgang til nettverktøyene. Dette gjelder spesielt, men ikke utelukkende brudd på immaterielle rettigheter og forbrukerrettigheter, samt bruk av ulovlig eller upassende innhold.

3.7 Du advares uttrykkelig om at du ikke kan bruke våre nettsteder til å publisere eller linke til et innhold eller en tekst som:

3.7.1 er i uoverensstemmelse med gjeldende rett, er fornærmende eller fremmer hat, vold eller diskriminering basert på kjønn, tro eller etnisk opprinnelse;

3.7.2 av ulike grunner anses som umoralsk, villedende eller sosialt upassende, for eksempel fordi den/det bryter med grunnleggende etikette og rådgivningsregler; reklamerer eller informerer om tilbudet til Oriflames konkurrenter;

3.7.3 inneholder ødelagte filer, virus eller innhold/koblinger som på ulike måter svekker integriteten, personvernet og muligheten til å bruke noen av våre eller tredjepartenes nettsteder;

3.7.4 fremsetter påstander eller anvender fremstillinger som er urealistiske/overdrevne eller kan villede kunder og eventuelle tredjeparter på ulike måter, uavhengig av hvorvidt påstandene/fremstillingene gjelder Oriflame-produktene, forretningsmuligheten eller deg.

4. Kansellering

4.1 Vi kan når som helst foreta en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt du overholder disse vilkårene.

4.2 Eventuelle brudd på vilkårene kan føre til at tilgangen din til alle eller noen av nettverktøyene begrenses eller kanselleres umiddelbart eller i fremtiden.

4.3 Eventuelle brudd på Oriflames atferdsregler eller Oriflames etiske retningslinjer fører til at du umiddelbart mister tilgangen til alle nettverktøyene.

4.4 Vi tar forbruker- og personvern svært alvorlig. Eventuelle brudd på reglene for data- og personvern, uansett om det gjelder atferdsregler,de etiske retningslinjene, personvernerklæringen eller gjeldende rett, fører til at du umiddelbart mister retten til å bruke nettverktøyene.

4.5 Hvis du mister tilgangen til nettstedene av en hvilken som helst grunn eller på vår anmodning, må du ødelegge alt innhold som du har hentet fra disse nettstedene, samt all tilknyttet dokumentasjon og alle kopier og installasjoner av dette.

4.6 Du kan når som helst avregistrere deg fra alle eller noen av nettverktøyene. Dette gjør du ved å sende en e-post til kundeservice.

5. Vern av personopplysninger

5.1 Vi behandler alle dine personopplysninger konfidensielt (selv om vi forbeholder oss retten til å utlevere opplysningene i situasjonene som beskrives nedenfor). Vi lagrer dem på en sikker server og overholder alle gjeldende lover om data- og forbrukervern fullt ut.

5.2 I forbindelse med nettverktøyene kan vi be deg om å oppgi personopplysninger og innhente navn, e-post-, faktura- og leveringsadresse, telefonnummer, valgte produkter, kredittkortinformasjon eller annen betalingsinformasjon og passord.

5.3 Du bør være klar over at nettstedene våre overvåkes og kan registrere informasjon om besøket ditt som vil hjelpe oss med å forbedre kvaliteten på tjenesten vår.

5.4 Vi bekrefter at alle personopplysninger som du gir oss (eller som er tilgjengelig i offentlige registre), og all informasjon som vi kan bruke til å identifisere deg («brukeropplysninger») lagres og brukes i samsvar med vår personvernerklæring og bare til følgende formål:

3.4.1 Behandle bestillinger;

3.4.2 Samle inn statistikk eller gjennomføre spørreundersøkelse slik at vi kan forbedre nettstedene, nettverktøyene og tjenestene vi tilbyr til deg;

3.4.3 Vise nettbasert innhold og reklame;

3.4.4 Administrere nettstedene;

3.4.5 Kommunisere med deg, blant annet sende deg informasjon og opplysninger du har valgt å motta.

5.5 Du samtykker i at vi kan kontakte deg via telefon, e-post eller brev for alle de ovennevnte formålene, og du bekrefter at du hverken nå eller i fremtiden vil anse dette som et brudd på noen av dine rettigheter.

5.6 Du bør være klar over at hvis politiet eller andre tilsynsmyndigheter eller offentlige myndigheter som etterforsker mistanker om ulovlig aktivitet, krever at vi utleverer dine personopplysninger og/eller brukeropplysninger, har vi rett til å etterkomme dette kravet.

5.7 Oriflame administrerer personopplysningene til kundene som legger inn bestillinger, surfer eller bruker nettsteder og nettverktøypersonopplysninger om kunder»).

5.8 I forbindelse med enkelte av nettverktøyene kan vi gi deg tillatelse til å behandle enkelte personopplysninger om kunder. Hvis du får en slik tillatelse, vil du ha begrenset rett til å behandle personopplysninger om kunder til de formålene som er angitt uttrykkelig for hvert nettverktøy som fastsatt i disse vilkårene. Enhver annen bruk av personopplysninger om kunder anses som uautorisert og er dermed forbudt.

5.9 Du samtykker i å overholde alle krav i gjeldende rett når du behandler personopplysninger om kunder. Det presiseres at du skal iverksette hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å verne personopplysninger om kunder mot uautorisert innsyn, endringer, utlevering eller ødeleggelse. Du samtykker i å behandle personopplysninger om kunder og kundenes sikkerhetsinformasjon strengt konfidensielt.

5.10Hvis du i forbindelse med noen av nettverktøyene har fått tillatelse til å bruke personopplysninger om kunder til å sende markedsføringsinformasjon, gjelder tillatelsen kun under følgende betingelser:

5.10.1 Markedsføringsinformasjonen gjelder kun Oriflame-produkter.

5.10.2 Informasjonen er tydelig merket med «markedsføringsinformasjon».

5.10.3 Informasjonen inkluderer opplysninger om deg og en eller flere gyldige adresser som forbrukerne kan nå deg på for å informere deg om at de nekter å motta ytterligere markedsføringsinformasjon.

5.10.4 Markedsføringsinformasjonens innhold er i samsvar med disse vilkårene og alle bindende forskrifter i gjeldende rett om hvordan markedsføringsinformasjon kan distribueres.

5.11Det er forbudt å distribuere markedsføringsinformasjon på vegne av Oriflame.

5.12Hvis du blir funnet skyldig i brudd på noen av de ovennevnte begrensningene i personopplysninger om kunder, vil du holdes ansvarlig overfor oss og/eller samtlige andre personer du har krenket rettighetene til. Vi har dessuten rett til skadesløsholdelse som fastsatt nærmere i disse vilkårene.

5.13Hvis du bryter dine forpliktelser med hensyn til personopplysninger om kunder, vil du også miste tilgangen til nettstedet og alle nettverktøy umiddelbart.

6. Feil og korreksjoner, støtte

6.1 Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å tilby korrekt og aktuell informasjon på nettstedene, kan vi ikke garantere at de er feilfrie. Inntastingsfeil eller andre tekniske problemer kan noen ganger føre til at det vises unøyaktig informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle unøyaktigheter eller typografiske feil på nettstedene, for eksempel pris og tilgjengelighet til produkter og tjenester, og vi tar ikke ansvar for slike feil. Vi kan også når som helst gjøre forbedringer og/eller endringer i nettstedenes funksjoner eller innhold. Hvis du ser informasjon eller beskrivelser du mener er feil, ta kontakt med kundeservice.

6.2 Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til tredjeparts webområder eller ressurser. Disse koblingene innebærer ikke at vi godkjenner informasjonen, produktene eller tjenestene du kan få tilgang til gjennom koblingene. Du er innforstått med og samtykker til at du går inn på det linkede webområdet etter eget valg, og at vi ikke er ansvarlige for at slike eksterne nettsteder eller ressurser er tilgjengelige. Dessuten har vi ikke gjennomgått webområdet og er ikke på noen måte direkte eller indirekte ansvarlige for (i) personvernpraksisen på slike webområder, (ii) webområdenes innhold, herunder blant annet reklame, innhold, produkter, varer eller andre materialer eller tjenester som ligger på eller er tilgjengelig fra slike webområder eller ressurser, eller (iii) andres bruk av disse webområdene/ressursene eller beskadigelse, tap eller krenkelser som (påstås å) skyldes eller har tilknytning til at du har brukt eller basert deg på reklame, innhold, produkter, varer eller andre materialer eller tjenester som er tilgjengelig på slike eksterne webområder eller ressurser.

6.3 Oriflame fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, både uttrykkelige og underforståtte, for nettstedenes funksjonalitet, herunder blant annet underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Ikke under noen omstendigheter skal vi være ansvarlige overfor deg for eventuelle skader, herunder særlig tap av salgsinntekter eller andre direkte, indirekte eller spesielle tap eller følgeskader, som skyldes eller er tilknyttet din bruk av nettverktøy og eventuelle hyperkoblinger til andre webområder, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader.

6.4 Informasjonskapsler («cookies») er en teknologi som gjør at nettstedet kan lagre dataelementer i nettleseren. Dette gir nettleseren en identifikator som bare gjenkjennes av nettstedet mens du er på det, uten å identifisere deg. Du kan lese mer om våre retningslinjer for informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

6.5 Vi tilbyr teknisk support og vedlikehold av nettverktøyene og gjør vårt ytterste for å hjelpe deg på alle mulige måter med å løse tekniske problemer som kan oppstå når du bruker nettverktøyene.

7. Skadesløsholdelse

Du gir ditt uforbeholdne samtykke til å kompensere, forsvare og holde oss og våre ledere, styremedlemmer, ansatte, representanter og leverandører skadesløse umiddelbart etter anmodning, mot alle former for krav, erstatningsansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder rimelige sakskostnader, som følge av at du har brutt disse vilkårene eller andre forpliktelser som du påtar deg når du bruker nettverktøyene.

8. Oriflames rett til å endre vilkårene; kunngjøring og samtykke

8.1 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre disse vilkårene, herunder å fjerne, suspendere eller endre nettverktøy eller legge til nye nettverktøy når som helst og etter eget skjønn. Enhver endring eller oppdatering gjøres bindende fra det øyeblikket den er kunngjort på vårt nettsted: www.oriflame.no.

8.2 Du anses for å ha gitt ditt samtykke til alle slike endringer hvis du fortsetter å bruke et nettverktøy etter at endringene er innført. Hvis du ikke samtykker i en endring, har du ikke rett på annen avhjelp enn å slutte å bruke nettverktøyene.

9. Tvister og gjeldende rett

9.1 Uten at det påvirker våre felles rettigheter til å bringe enhver sak knyttet til din bruk av nettstedet for domstolene, vil vi gjøre vårt beste for å løse slike tvister i minnelighet i stedet for i domstolene. Eventuelle erstatningskrav skal derfor rettes til kundeservice.

9.2 Ved å bruke nettstedet samtykker du i at vilkårene og alle typer tvister som kan oppstå mellom deg og oss, reguleres av sveitsisk rett («gjeldende rett»). Eventuelle tvister måtte oppstå i tilknytning til vilkårene, skal kun avgjøres av de kompetente domstolene i området med mindre annet følger av gjeldende rett.

10. Diverse

10.1 Oriflame er ikke ansvarlig hvis administratorene av e-postservere som sender meldinger/varsler til din e-postadresse, blokkerer e-post. Vi har heller ikke ansvar hvis programvare som du har installert på datamaskinen din, sletter eller blokkerer e-post.

10.2 Hvis ett av disse vilkårene er ulovlig eller ugyldig eller av andre årsaker ikke kan håndheves, skal vilkåret anses for juridisk uavhengig og ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende vilkårene.

10.3 Eventuelle unntak fra disse vilkårene har ikke rettslig betydning med mindre de er nedskrevet og undertegnet av en behørig godkjent Oriflame-representant.

10.4 Samtlige bestemmelser i disse vilkårene skal anses som gyldige uavhengig av de gjenværende bestemmelsene selv om en av disse bestemmelsene av en hvilken som helst grunn anses for å være ugyldig eller umulig å håndheve under ulike situasjoner.

10.5 Disse vilkårene og alle andre vilkår og retningslinjer som det refereres til (som alle faller inn under begrepet « retningslinjer»), utgjør hele avtalen mellom deg og oss vedrørende de aktuelle forhold og erstatter alle tidligere eller ytterligere overenskomster, forhandlinger og diskusjoner, både muntlige og skriftlige.

10.6 Opphavsrettserklæring
© Copyright 2016, Oriflame Cosmetics AG. Med enerett.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om nettstedet eller disse vilkårene, kan du kontakte oss på info@oriflame.no Vi skal gjøre alt vi kan for å svare på dine spørsmål og utbedre eventuelle problemer du gjør oss oppmerksom på.

Sist oppdatert: 29. juni 2016

Avkryssingsboks – Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått vilkårene.

SKRIV UT


II. Spesifikke Oriflame-nettplattformer

1. Nettsalg

Nettsalgverktøyet («nettsalgverktøy») gir deg muligheten til å rekruttere nye kunder på nettet, invitere eksisterende kunder til å handle på nettet, administrere dine nettbaserte kunder på grunnlag av kjøpsatferd, blant annet foreslå egnede produkter eller presentere Oriflame-muligheten til kunden. Vi kan også sette deg i forbindelse med våre nettbaserte kunder slik at du skal kunne gi dem råd om Oriflame-produktenes egenskaper, virkning og bruk («råd om hudpleie»). Du kan tjene provisjon for alle nettbestillingene kundene legger inn, herunder både kunder i din egen «downline» samt anonyme kunder.

Oriflame behandler, administrerer og håndterer klager på bestillingene til nettbaserte kunder direkte.

Disse spesielle vilkårene for bruk av nettsalgverktøy inneholder spesifikke betingelser som gjelder for nettsalgverktøy i tillegg til og sammen med de generelle vilkårene du allerede har samtykket i.

Begrepene som brukes i disse spesielle vilkårene, har samme definisjon som i de generelle vilkårene ovenfor.

1. Registrering

1.1 Du velger å abonnere på nettsalgverktøyet ved å registrere deg for nettsalg [MB1] og akseptere disse vilkårene. Når du registrerer deg for nettsalg, aktiveres noen av verktøyene du trenger for å invitere kunder til din «downline» av nettbaserte kunder (for eksempel en generator for rabattkoder og koblinger til enkeltområder). Kunder som angir konsulent-ID under registrering, vil også automatisk tilordnes til konsulentens «downline». Du kan ta nettsalgverktøyet i bruk etter at vi bekrefter å ha mottatt ditt samtykke.

1.2 For at du skal kunne abonnere på nettsalgverktøyet, du må oppfylle følgende kriterier:

· Du er og forblir behørig registrert som Oriflame-konsulent.

· Du har ingen utestående gjeld til oss..

· Du har godtatt disse vilkårene.

1.3 Alle kunder som ikke inviteres av en konsulent, har muligheten til å la Oriflame tilordne dem en konsulent basert på en konsulenttilordningsprosess («KT-prosess»). For at du skal kunne delta i en KT-prosess, må du oppfylle følgende kriterier i tillegg til de som er oppgitt i punkt 1.2 ovenfor:

· Du har nådd en prestasjonsrabatt på 12 % i henhold til Oriflames suksessplan, og du har mer enn 85 Bonus Points («BP») i de tre siste katalogene, eller

1.4 For å tjene provisjon på kunder som ikke er tilknyttet en konsulentanonyme kunder»), eller registrerte kunder som ikke har fått tilordnet en konsulent, må du oppfylle følgende kriterier i tillegg til de som er oppgitt i punkt 1.2 og 1.3 ovenfor:

· Du har nådd en prestasjonsrabatt på 12 % i henhold til Oriflames suksessplan, og du har mer enn 85 BP i de tre siste kataloger.

1.5 Du kan når som helst avregistrere deg fra nettsalgverktøyene.

2. Provisjon

2.1 Du vil tjene fullt opp med BP/Business Volume («BV») for alle nettbaserte kunder som du har invitert. I tillegg vil du motta en nettrabatt på 10 % av verdien til kundens bestilling inkl. mva. (5 % for det første kjøpet hvis du brukte din rabattkode da du inviterte kunden);

2.2 Du vil tjene fullt opp med BV for alle nettbaserte kunder som Oriflame har tilordnet til deg; Du vil tjene fullt opp med BV/BP og få en nettrabatt på 10 % av verdien til kundens bestilling inkl. mva. fra og med det andre kjøpet.

2.3 BV til alle anonyme kunder og alle registrerte kunder som ikke er tilordnet noen konsulent, fordeles likt på alle kvalifiserte konsulenter innenfor området når katalogens tidsrom er over;

2.4 BP opptjent fra nettbestillinger teller ikke med tanke på krav til personlig aktivitet for prestasjonsrabatt og bonusberegning.

3. Atferdsregler

3.1 Du kan kontakte dine kunder med informasjon og anbefalinger om produkter, gratisprodukter eller vareprøver eller for å følge opp kjøp.

3.2 Vi fraråder sterkt at du tar kontakt med kunder for å presentere Oriflame-muligheten med mindre en kunde ber spesifikt om dette, eller Oriflame identifiserer denne kunden som en kan du kontakte.

3.3 Når situasjonen tillater det, bør du gjøre ditt beste for å svare så raskt som mulig på alle henvendelser fra dine kunder.

3.4 Hvis kunden stiller deg et spørsmål du ikke kan svare på, eller uttrykker et ønske som du ikke kan innfri, eller hvis du ikke er sikker på hvordan du bør behandle kunden, bør du henvise kunden til kundeservice.

3.5 Vi minner om at du som Oriflame-konsulent har samtykket i å følge våre etiske retningslinjer og atferdsregler nøye og at alle brudd på disse gir oss rett til å avregistrere deg fra nettsalgverktøyet og som Oriflame-konsulent.

4. Regler for personvernr

4.1 Når en kunde er tilordnet deg, vil du få innsyn i enkelte personopplysninger om kunder, for eksempel navn, e-post og kjønn. Du får innsyn i nærmere opplysninger om kundens bestillinger, det vil si bestillingens totale «BV», «Beauty Points», tilknyttede «Business Points» eller «Points».

4.2 Vi minner om at du har ansvaret for å behandle alle personopplysninger om kunder strengt konfidensielt og å beskytte dem mot uautorisert adgang og utlevering og mot datafeil og -tap.

4.3 Vi minner deg også på at din rett til å bruke og behandle personopplysninger om kunder er begrenset til formål knyttet til nettsalgverktøyet, som angitt i disse vilkårene. Enhver annen bruk av personopplysninger om kunder anses som uautorisert og er dermed forbudt.

4.4 Vi minner deg også på at du har gitt et generelt samtykke i å innfri alle kravene i gjeldende rett som gjelder personopplysninger om kunder.

4.5 Du kan kun vise detaljerte produktlister over kundens bestillinger med kundens uttrykkelige samtykke.

4.6 Vi minner deg om reglene for vern av personopplysninger i de generelle vilkårene i artikkel 5 i disse vilkårenes generelle vilkår.

Sist oppdatert: 6 juni 2013

SKRIV UT


2.Oriflame Beauty Store på Facebook

Oriflame Store er et Facebook-basert nettverktøyFacebook-verktøy»). Bruken av det er i siste instans underlagt retningslinjer for personvern i Facebooks vilkår og retningslinjer som du som Facebook-bruker har samtykket i. Vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår Facebook-vilkårene som gjelder for din konto. I tillegg til Facebook-vilkårene gjelder følgende Oriflame-personvernerklæring for Oriflame-applikasjonen.

Disse spesielle vilkårene inneholder spesifikke betingelser som gjelder for Facebook-verktøyet i tillegg til og sammen medde generelle vilkårene du allerede har samtykket i. Begrepene som brukes i disse spesielle vilkårene har samme definisjon som i de generelle vilkårene ovenfor.

Facebook-verktøyet kjøres på Oriflame-eide servere. Oriflame Group er eneeier av alle personopplysninger om kunder som samles inn gjennom Facebook-verktøyet. Vi kommer ikke til å selge eller videreformidle disse opplysningene til andre parter, bortsett fra i henhold til bestemmelsene i disse vilkårene:

1. Bruksvilkår

Denne applikasjonen leveres av Oriflame som en tjeneste og er underlagt vilkårene nedenfor.

Du kan laste ned én kopi av sider eller annet materiell du finner på Oriflame-applikasjonen, til én enkelt datamaskin og utelukkende til personlig, ikke-kommersiell og intern bruk. Dette forutsetter at du ikke på noen måte endrer disse elementene, innlemmer dem i et annet verk eller endrer/fjerner erklæringer om opphavs- eller eiendomsrett. Dette er en lisens og innebærer ikke at eierskapet overføres. Lisensen er ikke-overførbar, og vi kan til enhver tid tilbakekalle den etter eget skjønn.

Informasjon, sider og annet materiell som inngår i Oriflame-applikasjonen eller som kan lastes ned fra den, leveres «som den/det er» og uten garantier av noe slag. Oriflame garanterer ikke for nøyaktigheten, tilstrekkeligheten og fullstendigheten til informasjonen, sidene eller materiellet og fraskriver seg ansvar for feil og utelatelser. Du bruker nettstedet på egen risiko, og du har selv ansvar for å ta forholdsregler og sikre at sidene og annet materiell ikke har virus, ormer, trojanske hester, tidsbomber eller andre destruktive elementer. Dette nettstedet er kanskje ikke kompatibelt med nettleseren eller annen programvare du bruker. Vi gir ingen garanti for at nettstedet vil være tilgjengelig hele tiden og kan til enhver tid stenge det. Nettstedet kan i perioder være ustabilt eller tregt.

Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier for nettstedets funksjonalitet, både uttrykkelige og underforståtte, herunder blant annet underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet til et bestemt formål. Ikke under noen omstendigheter skal vi være ansvarlige for eventuelle skader, herunder særlig direkte, indirekte eller spesielle tap eller følgeskader, som skyldes eller er knyttet til bruken av nettstedet og alle hyperkoblinger til andre webområder, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader. Hvis unntakene ovenfor ikke er gyldige i henhold til gjeldende rett, vil de ikke gjelde for deg.

2. Registrering for Facebook-verktøy

Du registrerer deg for Facebook-verktøyet ved å installere Facebook-applikasjonen på datamaskinen. Dette gjør du ved å klikke på Installer i FB-kontoen.

I slutten av denne delen vil du bli bedt om å samtykke i disse spesifikke vilkårene, noe som er en betingelse for at du skal kunne registrere deg for Facebook-verktøyet.

3. Vern av personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli brukt til å gi deg informasjon om våre produkter eller til annen markedsføring. Informasjonen kan kun distribueres innenfor Oriflame-organisasjonen, noe som garanterer at personopplysningene forvaltes i henhold til lovkrav om datavern og vår personvernerklæring.

Ved å installere Oriflame Beauty Store-applikasjonen godtar du at Oriflame kan få innsyn i visse deler av Facebook-kontoinformasjonen. Oriflame vil ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn til å øke trafikken og forbedre tjenestene vi tilbyr deg.

Ved å installere denne Oriflame-applikasjonen gir du Oriflame tillatelse til å lagre og behandle personlig informasjon (for eksempel e-postadresser og annen kontaktinfo) i samsvar med vår personvernerklæring.

Du har ikke lov til å bruke kundeinformasjonen som samles inn gjennom Facebook-verktøy, til andre formål enn å legge inn kundens bestilling hos Oriflame og å kontakte kunden i spørsmål angående den aktuelle bestillingen og andre Oriflame-muligheter.

Du skal ikke bruke informasjonen om kunden til å markedsføre andre produkter enn de som er godkjent av oss. Det er strengt forbudt å sende søppelpost og å misbruke elektroniske systemer til masseutsendelse av uønskede meldinger.

E-post skal ikke sendes på vegne av Oriflame. Du har selv det fulle ansvar for innholdet i alle e-poster du sender til kundene.

4. Avregistrering

Du kan når som helst avregistrere Oriflame Beauty-butikken ved å avinstallere Facebook-applikasjonen. Se Facebooks vilkår.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å suspendere Facebook-verktøyet eller avregistrere deg fra det hvis du gjør noe som etter vårt skjønn anses for å være i strid med noen av bestemmelsene i disse vilkårene, inkludert de generelle vilkårene, Oriflames etiske retningslinjer eller Oriflames atferdsregler.

5. Vilkår for salg

Når en forbruker bestiller produkter fra Oriflame Beauty Store for Facebook, betyr det at han bestiller produktene fra deg som administrerer butikken. Hvis du samtykker i å behandle bestillingen, er du ansvarlig for å levere produktene og å håndtere betaling ved levering. Oriflame er ikke ansvarlig for å sikre at de bestilte produktene leveres til kunden, eller håndtere betalingen.

Oriflame tar på seg det fulle ansvar for produktenes kvalitet, men klager bør alltid rettes til deg i første omgang. Oriflame bør kun kontaktes hvis det ellers ikke er mulig å løse problemet.

Hvis kunden gjør gjeldende Oriflames kvalitetsgaranti, skal du tilby kunden å få tilbakebetalt den samlede kjøpesummen eller bytte produktet mot samme eller andre Oriflame-produkter til samme verdi.

Avkryssingsboks – Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått vilkårene, som gjelder i tillegg til og sammen med de generelle vilkårene i disse vilkårene.

Sist oppdatert: 6 juni 2013