VILKÅR

Sist oppdatert: Mai 2018 

Disse vilkårene og alle dokumenter der det refereres til ”vilkårene”, inneholder Oriflames regler og prinsipper i tillegg til rettigheter og plikter for konsulenter. Når du har gitt samtykke til vilkårene, utgjør de en bindende avtale mellom Oriflame Holdings B.V. som er registrert i Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE ‘s-Hertogenbosch, Nederland, organisasjonsnummer 16061386 («Oriflame», «oss») og deg («du», «Oriflame-konsulenten», «konsulenten»). Vi anbefaler derfor at du skriver ut eller lagrer og tar vare på et eksemplar av disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å revidere disse vilkårene. Du finner datoen for siste oppdatering i slutten av disse vilkårene. Vi kommer til å informere deg om slike endringer i henhold til vilkårene. Som bruker er du ansvarlig for å holde deg oppdatert på slike endringer.

1. DEFINISJONER

Følgende definisjoner brukes i disse vilkårene:

i. Etiske retningslinjer og regler for oppførsel: det sett av bindende regler som utgjør en del av Oriflames Success Plan, regulerer hvordan konsulentene skal forholde seg til Oriflame, kunder og andre Oriflame-konsulenter.

ii. Kunde: enhver fysisk person, uansett om vedkommende er registrert som kunde hos Oriflame eller ikke, som kjøper Oriflame-produkter online (for eksempel via hjemmesiden) eller offline (for eksempel via telefon) og som handler fullt ut eller hovedsakelig utenfor hans/hennes yrke, virksomhet eller håndverk.

iii. Oriflame-katalogkatalog: katalog trykket på papir eller i elektronisk format som utgis med jevne mellomrom av Oriflame, og som inneholder informasjon om Oriflames produkttilbud og priser.

iv. Katalogperiode: tidsrommet som angis på forsiden av alle Oriflame-kataloger, hvori tilbudene som står oppgitt i en viss katalog er gyldige.

v. Oriflame Group: Oriflame Holdings B.V., det ytterste moderselskapet og enhver enhet som kontrolleres direkte eller indirekte av dette ytterste moderselskapet.

vi. Oriflame-produkterprodukter: kosmetikk og tilbehør samt visse kosttilskudd som tilbys for salg under Oriflames varemerker. I katalogen beskrives produktenes viktigste egenskaper.

vii. Oriflames Success Plan: dokumentet som forklarer fordelene ved å samarbeide med Oriflame og inntektsmulighetene vi tilbyr. Du kan laste ned en kopi av Success Plan her:

viii. Oriflame-brosjyre; dokumentet som gir en kort og enkel presentasjon av fordelene ved å samarbeide med Oriflame, Oriflames produkter og inntjeningsmulighetene vi tilbyr. Oriflame-brosjyren er basert på Oriflames Success Plan, men er en kortere og mer overskuelig presentasjon.

ix. Oriflames varemerkernavnet Oriflame, Oriflames logo og navnene på produktene eller produktseriene som produseres, markedsføres, selges eller distribueres av oss.

x. Priserprisene på Oriflame-produktene som fastsettes av Oriflame og oppgis i den prislisten som gjelder på det tidspunktet bestillingen legges.

xi. Område: Norge.

xii. Personlig informasjon: informasjon som direkte eller indirekte relaterer til kunder, Oriflame-konsulenter og tredje part hvis informasjon du samler inn eller bruker i forhold til Oriflame.

xiii. Personopplysningeropplysninger du oppgir når du registrerer deg som konsulent hos Oriflame, samt ytterligere informasjon om deg du kanskje må gi oss fra tid til annen.

2. REGISTRERING OG MEDLEMSKAP

2.1. Du registreres som Oriflame-konsulent etter at vi har godkjent søknaden din og gitt deg et konsulentnummer. Vilkårene for at du skal godkjennes som Oriflame-konsulent er fastsatt i avsnittet Regler for ”medlemskap” i atferdsreglene.

2.2. Oriflame tar en registreringsavgift som for øyeblikket er på 100 kr. Dette vil bli fakturert på din første ordrefaktura.

2.3. Ditt medlemskap går ut på årsdagen da du registrerte deg hvis du ikke har gjort en bestilling innen denne perioden eller (ii) 12 måneder etter din siste bestilling.

2.4. Både du og Oriflame kan når som helst kansellere medlemskapet i henhold til nærmere bestemmelser i vilkårene.

2.5. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller overføres til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra Oriflame.

2.6. I det fall du registrerer en sponset person på hans/hennes vegne, forutsetter vi at du har fått personens samtykke. Registrering uten samtykke er ikke tillat. Du er fult ansvarlig for eventuelle krav, kostnader og beløp som oppstår på grunn av en slik registrering. Dessuten kan den personen som du har registrert ha krav på seg basert på gjeldende lovgivning om vern av personopplysninger og sivilrettslige regler. Du vil også kunne bli straffeforfulgt i henhold til gjeldende strafferettslige regler.

2.7. Etter registrering:

· Du har rett til å kjøpe Oriflame-produkter i samsvar med disse vilkårene samt benytte deg av andre fordeler i henhold til Oriflames Success plan.

· Du forplikter deg til å overholde disse vilkårene, inkludert reglene i eventuelle dokumenter det refereres til.

3. RETT TIL KANSELLERING (COOLING OFF) OG KONSEKVENSENE AV Å AVSLUTTE MEDLEMSKAPET

3.1. Du kan når som helst si opp medlemskapet uten å måtte oppgi noen grunn, ved å sende oss en skriftlig melding om oppsigelsen. Så snart vi mottar melding om oppsigelsen vil vi bekrefte mottak av denne. Du kan benytte vår mal for oppsigelse.

3.2. Hvis du sier opp innen 14 dager etter registreringen, vil vi tilbakebetale alle gebyrer og kostnader og la deg levere tilbake alle produktene du har kjøpt. Av hensyn til sikkerhet og hygiene forbeholder vi oss retten til å nekte tilbakelevering av kosmetiske produkter som er åpnet.

3.3. Hvis du sier opp senere enn 14 dager etter registrering, vil vi etter din anmodning kjøpe tilbake alle produkter, på følgende vilkår:

· tilbakeføring må skje innen tolv måneder fra kjøpsdato, og vi vil tilbakebetale 90 % av den opprinnelige nettoprisen du betalte, etter å ha trukket fra eventuelle beløp vi har betalt deg i forbindelse med kjøpet av disse produktene, og

· produktene må være i salgbar stand – det vil si at de ikke har blitt brukt, åpnet eller tuklet med på noen måte; de har ikke passert utløpsdatoen, og de blir fortsatt omtalt i våre kataloger.

4. KJØPE PRODUKTER

A. LEGGE INN EN BESTILLING

4.1 Du kan legge inn bestillinger fra katalogen ved å velge produktene du ønsker å kjøpe. Når bestillingen er lagt inn, anses det for en bindende avtale om kjøp av de valgte produktene.

4.2 En bestilling skal anses som lagt inn når alle følgende trinn er fullført:

· ved ordre per telefon: du har valgt produktene du ønsker å kjøpe og vår representant på kundeservice har akseptert dette ved å velge ut produktene for deg;

· ved ordre online: du har valgt produktene du ønsker å kjøpe, ved hjelp av alternativet «legg til i handlekurv»; du kan når som helst gå gjennom handlekurven og endre dens innhold ved å endre antall produkter, fjerne produkter eller tømme hele handlekurven;

· du har oppgitt personopplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne levere produktene, og du har bekreftet at vi får benytte oss av disse opplysningene i henhold til de formål som angis i vår personopplysningspolicy.

· du har valgt ønsket leverings- og betalingsmåte.

4.3 Når du har lagt inn en online bestilling kan den ikke endres via websiden og du er henvist til å kontakte kundeservice på info@oriflame.no eller tel 22 97 54 00.

4.4 Når vi har akseptert bestillingen, vil en bestillingsbekreftelse sendes til deg per e-post. Dette innebærer at kjøpekontrakten er gyldig. Vi kan nekte å godkjenne bestillingen uten å måtte oppgi noen grunn, men vil vi så fall refundere eventuell betaling som er gjennomført.

4.5 I tillegg til bestillingsbekreftelse vil du motta en liste over de produkter som er bestilt og sendt til deg og informasjon til deg som forbruker.

4.6 Dersom du bestiller online, ber vi deg merke deg følgende:

4.6.1 Avtalen vil ikke være tilgjengelig i sin helhet, men består av bestillingsordren, samt de til enhver tid gjeldene vilkårene (som kan lagres eller skrives ut) samt andre former for kommunikasjon mellom oss og deg.

4.6.2 Avtalen skal foreligge på norsk.

4.6.3 Oriflame er underlagt atferdsreglene slik de fremgår under punkt 9 i vilkårene.

4.7 Bestillinger som er lagt inn og betalt, kan ikke kanselleres, med unntak av tilfeller som nevnt i punkt 5.

4.8 Bestillinger kan gjøres når som helst i løpet av dagen bortsett fra i visse kortvarige perioder når Katalogen oppdateres.

4.9 Ikke alle Produkter er tilgjengelige til enhver tid. Hvis lageret er tomt, blir du informert før bestillingen legges inn, slik at du kan endre eller annullere den.

4.10 I enkelte korte perioder kan Katalogen være utilgjengelig av ulike tekniske årsaker eller vedlikehold. Oriflame skal ikke holdes ansvarlig for slike feil, og vi vil avvise ethvert krav om erstatning fra kunder eller andre besøkende.

4.11 I unntakstilfeller vil vi kunne akseptere at du plasserer en bestilling på vegne av andre ved å bruke et særlig online bestillingsverktøy. Dette vil kun være mulig for downline konsulenter, som nevnt i Oriflame Success plan. Dersom du benytter deg av dette bestillingsverktøyet er du selv ansvarlig for ethvert krav tilknyttet uautorisert bestilling og ethvert brudd på personopplysningsloven i tillegg til alle kostnader og utgifter som Oriflame eller vedkommende du har bestilt på vegne av mottar i forbindelse med en slik bestilling.

B. PRISER OG BETALING

4.12 Hvis ikke annet er oppgitt, skal prisene i katalogen være produktenes fulle utsalgspris i det øyeblikket bestillingen legges inn. Alle prisene er angitt i lokal valuta og inkluderer mva.

4.13 Vi forbeholder oss retten til å endre prisene når som helst og etter eget skjønn, men enhver endring i pris tilknyttet produkter du velger før bestillingen er gjennomført, vil ikke danne del av avtalegrunnlaget mellom oss og deg med mindre det uttrykkelig avtales.

4.14 Prisene inkluderer ikke kostnadene ved transport, levering og andre gebyrer og kostnader som uttrykkelig angis som tilleggskostnader og legges til prisen under bestillingsprosessen, og som kan variere avhengig av hvilken leveringsmåte du velger.

4.15 Oriflame kan velge å gi rabatt. Ytterligere rabatt kan tilbys i henhold til Oriflame Success plan. Slikt avslag vil imidlertid ikke alltid fremkomme på faktura, og spørsmål tilknyttet dette og øvrig priskalkulering kan stiles til kundeservice på info@oriflame.no

4.16 Betaling kan gjøres med kredittkort, via bankoverføring eller på andre måter som er angitt i disse vilkårene. Vi aksepterer betaling med de fleste vanlige kredittkort. Vi vil normalt ikke belaste kredittkortet ditt før etter at ordren er sendt til deg. Dersom kredittkortet ditt unntaksvis belastes før ordren er sendt vil du kunne ha krav på tilbakebetaling, jf. punkt 3.2, 3.3 og 5.3.

4.17 Ved å velge fakturabetaling samtykker du til å være gjenstand for kredittsjekk, og motta elektronisk kommunikasjon enten via e-post eller sms utsendelser om resultatet av en slik kredittsjekk.

4.18 Som hovedregel må alle fakturaer betales og pengene være oss tilhende innen 21dager slik det vil fremgå av fakturaen. Vi forbeholder oss retten til å kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

4.19 Hvis du ønsker mer informasjon om betalingsmåter og eventuelle kredittvilkår, kan du kontakte kundeservice på info@oriflame.no.

4.20 For å øke sikkerheten på elektroniske kredittkortbetalinger vil all betalingsinformasjon krypteres. Dette betyr at alle opplysninger som sendes mellom deg og oss, går via en sikker tilkobling. Oriflame samarbeider med autoriserte betalingstjenester, og kredittkortinformasjonen behandles forsvarlig og i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.

4.21 Ved gjentakende betaling med kredittkort eller liknende vil du få muligheten til å velge dette som en fast betalingsmåte. Enhver fremtidig betaling vil i så fall autoriseres med ditt allerede registrerte betalingskort på tidspunktet for bestillingen, og beløpet vil bli belastet til ditt allerede registrerte betalingskort på tidspunktet Oriflame sender ordren til deg. Du vil ha anledning til å trekke tilbake et slikt valg av betalingsmetode ved å gå inn på din profil under betalingskort.

4.22 Du beholder retten til utbetaling av rabatter og bonuser som er opptjent på salg innenfor det siste året. De beløp som er opptjent tidligere enn 1 – ett – år fra krav om utbetaling blir fremsatt av deg, skal anses som foreldet og Oriflame plikter ikke å utbetale dette.

C. LEVERING OG RISIKOOVERFØRING

4.23 De bestilte produktene kan bare leveres i Norge.

4.24 Du velger hvor produktene skal leveres i bestillingen.

4.25 Vi vil behandle og levere bestillingen din så snart som mulig, og ikke senere enn 30 dager etter at vi har bekreftet mottak av bestillingen. Vi kan ikke holdes ansvarlig for leveringsforsinkelser som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll.

4.26 Risikoen for tap og eiendomsretten til produktene går over til deg når de leveres.

4.27 Oriflame fraskriver seg ethvert ansvar for manglende levering, feil eller forsinket levering av en bestilling hvis dette skyldes at du har oppgitt uriktige eller ufullstendige personopplysninger.

4.28 Vi forbeholder oss retten til på ethvert tidspunkt å nekte bestillinger du har lagt inn, hvis vi har grunn til å tro at du ikke har handlet i samsvar med vilkårene.

D. PRODUKTENES KONFORMITET

4.27. Vi garanterer at Oriflame-produktene er produsert i samsvar med Kosmetikk – GMP – Veiledning for god produksjonspraksis ISO 22716:2007 og Oriflames egne regler for produksjonspraksis.

5. ANGRERETT

5.1. Vi overholder alle reglene for angrerett som gjelder ved salg av Produkter i Norge, jf. punkt 5.3.

5.2. Ved levering plikter du å kontrollere ordren, herunder – men ikke begrenset til – at Produktene er skadet under transport. Du, eller vedkommende som mottar ordren på dine vegne, skal melde fra til kundeservice umiddelbart etter levering ved innlevering av krav der skaden beskrives. Kravet kan sendes per epost til info@oriflame.no

5.3. Rettigheter ved tilbakelevering

5.3.1 Du kan kansellere en ordre uten å oppgi grunn i løpet av perioden som følger av punkt 5.3.2. Dette innebærer at du kan kansellere ordren og eventuell betaling tilbakeføres dersom du ikke lenger ønsker Produktet eller av en eller annen grunn ønsker å levere det tilbake.

5.3.2 Du kan kansellere en ordre frem til 30 dager fra fakturaens forfallsdato.

5.3.3 Hvis du ønsker å levere tilbake eller bytte et Produkt, kan du kontakte kundeservice per telefon 22 97 54 00, eller epost til info@oriflame.no eller ordinær post til Oriflame Holdings B.V. c/o Oriflame Norge AS, Postboks 70, 0101, Oslo. Du kan benytte følgende mal ved melding om benyttelse av angreretten. Dersom du fyller ut dette skjemaet online og sender det inn via vår websiden vil vi bekrefte mottak av melding om at du benytter deg av angreretten via et varig medium, som eksempelvis epost, uten opphold. Du bør beholde en kopi av melding om kansellering (benyttelse av angreretten) for egen sikkerhet. For å benytte deg av angreretten trenger du bare sende oss melding om dette via epost eller ordinær post, innenfor 14 dagers fristen som nevnt over. Kanselleringen trer i kraft fra det tidspunkt du sender eposten, poster brevet eller informerer oss via telefon.

5.3.4 Du vil motta full refusjon av det betalte beløpet og eventuelle leveringskostnader. Vi kan trekke fra eventuelt verditap av Produktet, dersom verditapet er en konsekvens av din håndtering av Produktet. Du er kun ansvarlig for verditap som følge av din håndtering av Produktet utover det som er nødvendig for å identifisere Produktet, herunder dets natur, karakteristikker og funksjon. Vi vil refundere beløpet så snart som mulig og uansett innen (a) 14 kalenderdager etter dagen vi mottar Produktene i retur, (b) 14 dager etter den dagen du dokumenterer at Produktene er sendt tilbake eller (c) 14 dager etter kanselleringen, dersom ingen Produkter er sendt deg. Dersom du returnerer Produktene til oss som følge av at de

var defekt eller feilaktig beskrevet, vennligst se punkt 5.3.5.

5.3.5 Dersom du har returnert Produktene fordi de er defekt eller feilaktig beskrevet, vil vi refundere prisen av det defekte Produktet i sin helhet, påløpte leveringskostnader og rimelige kostnader som påløper for å kunne returnere Produktet til oss.

5.3.6 Vi legger returbeløpet som en tilgode eller refunderer beløpet til ditt betalingskort eller andre midler benyttet av deg for opprinnelig betaling, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Under enhver omstendighet skal du ikke dekke kostnader i forbindelse med refusjonen.

5.3.7 I det tilfellet at Produktene ble levert til deg:

5.3.7.1 Må du returnere Produktene til oss uten opphold og uansett innen 30 dager fra kansellering av ordren. Fristen er oppfylt dersom Produktene sendes tilbake før perioden på 14 dager har utløpt.

5.3.7.2 Med mindre Produktene er defekt eller feilaktig beskrevet (i dette tilfellet, se punkt 5.5.2), vil du være ansvarlig for direkte kostnader forbundet med returnering av Produktene til oss; og

5.3.7.3 Du er forpliktet til å holde Produktene i din besittelse og ta vare på dem mens de er i din besittelse.

5.3.8 Detaljer i forbindelse med angreretten og benyttelse av denne, inkludert mail for å benytte angreretten, følger med i informasjonen som beskrevet i punkt 4.5. Du kan også laste ned skjemaet her .

5.3.9 Vi er forpliktet til å levere Produkter som samsvarer med kontrakten. Som forbruker vil du alltid ha rettigheter hva gjelder Produkter som er defekt eller som ikke samsvarer med beskrivelsen. Disse rettighetene påvirkes ikke av retur policyen som følger av punkt 5.4 eller vilkårene. Rådgivning vedrørende dine rettigheter i Norge er tilgengelig hos Forbrukerrådet.

5.4. Vi garanterer kvalitet på alle Produkter som produseres under Oriflame Varemerket, og bekrefter at de er produsert av oss, for oss, og er av høyeste kvalitet. Vi er sikre på at våre kunder vil finne våre Produkter tilfredsstillende på alle måter. Vi tilbyr derfor en ytterligere Oriflamegaranti som tillater deg å bytte, eller få full refusjon, av alle Produkter du ikke er fornøyd med. Slik refusjon må kreves innen 30 dager fra fakturaens forfallsdato. Denne garantien gjelder ikke for Produkter som med hensikt er ødelagt eller brukt feil. Tilbakelevering og refusjon i henhold til denne bestemmelsen skal følge øvrige vilkår som fremgår i kapittel 5, med mindre annet er avtalt.

6. FORPLIKTELSENE TIL ORIFLAME-SALGSKONSULENTEN

6.1. Konsulentene kjøper, og kan selge, Oriflame-produktene i eget navn og på egne vegne. Hvis du tar en beslutning om å videreselge Oriflame-produkter, vil du anses som, og skal til enhver tid handle som, et selvstendig rettssubjekt (selvstendig næringsdrivende o.l.), og ikke som en Oriflame-representant eller -ansatt. Du har ikke fullmakt til å forhandle, kjøpe, selge eller inngå noen form for avtaler i navnet til, eller på vegne av, Oriflame Holdings B.V. eller andre selskaper i Oriflame Group.

6.2. Skulle du ta en beslutning om å videreselge Oriflame-produktene, skal du sørge for å skaffe deg alle tillatelser og lisenser og foreta alle former for registreringer som kreves av selvstendig næringsdrivende i henhold til områdets lover, inkludert eventuell behandling av personopplysninger (se punkt 6.7) og registreringer hos skattemyndigheter. Du har selv ansvar for å opplyse om og innbetale eventuelle skatter, avgifter og gebyrer som gjelder for slik næringsvirksomhet. Du er selv ansvarlige for å sikre at behandling av eventuelle personopplysninger er i henhold til norsk lov (se punkt 6.-6.1.3).

6.3. I henhold til reglene for angrerett lar vi deg, innenfor de samme rammer som gjelder for ditt eget kjøp, tilbakeføre og bytte produkter som beskrevet i vilkårene, også på vegne av dine kunder. Du samtykker i at du selv har ansvaret for å informere kundene om hvilke rettigheter de har til å benytte seg av angreretten, og du skal levere tilbake de aktuelle Produktene på Kundens vegne.

6.4. Du skal ivareta Oriflames profil og omdømme overfor tredjeparter. Du skal ikke skade Oriflame eller produktene med uttalelser eller handlinger. Du skal drive virksomheten på en lovlig og etisk måte og ikke fremsette falske, villedende eller overdrevne påstander om produktene.

6.5. Du er innforstått med at Oriflame-varemerkene samt firmanavn, logo, onlineverktøy og databaser eies av Oriflame, og du samtykker til ikke å krenke disse på noen måte. For ordens skyld presiseres det at all goodwill knyttet til Oriflame-navnet tilfaller Oriflame. På oppfordring fra Oriflame plikter du å signere dokumentasjon som bekrefter dette.

6.6. Konsulenten godtar og aksepterer at vilkårene i denne avtalen og materialet som er omtalt i den, inkludert, men ikke begrenset til Oriflame Success Plan, våre databaser (inkludert, men ikke begrenset til, enhver database som inneholder personlig informasjon) og våre online verktøy er proprietær informasjon og omfattes av våre immaterielle rettigheter.   Konsulenten skal ikke bruke dem, eller deler av dem, annet enn i forbindelse med aktivitetene som er autorisert i denne avtalen. 

6.7. Når du presenterer Oriflame-produktene, inntektsmulighetene og deg selv, må du overholde atferdsreglene og de etiske retningslinjene.

DATABESKYTTELSESANSVAR

6.8. Som Konsulent kan du samle, registrere, lagre, bruke og oppdatere personopplysninger. Du er forpliktet til å overholde gjeldende lover og regler vedrørende behandling av personopplysninger, og samtykker til at du skal gjøre dette. Dette inkluderer uten begrensninger Forordning (EU) 2016/679 (Personvernsfordringen) og Direktiv 2002/58/EC (Kommunikasjonsvernforordningen), begge som implementert ifølge norsk lov og endret, supplert og erstattet fra tid til annen. I forlengelsen av dette er du selv ansvarlig til å sjekke om du er forpliktet til å registrere deg hos Datatilsynet i Norge.

6.9. Dersom du ønsker å sponse en Kunde til å bli Konsulent kan du samle personopplysninger direkte fra Kunden, innenfor rammene av hva norsk lov tillater. Du er forpliktet til å følge våre regler til enhver tid gjeldende retningslinjer for sponsing og sikre at all bruk av personopplysninger overensstemmer med gjeldende lov.

6.10. Du vil sikre nødvendig teknisk og organisatorisk sikkerhetstiltak for å behandle Kundens personopplysninger i henhold til gjeldende rett, og for å sikre at personopplysninger ikke destrueres, kommer på avveie, endres, overføres til tredjeparter eller at tredjeparter gis tilgang til disse, særlig er dette viktig når personopplysningene sendes via forskjellige nettverk. Disse tiltakene skal sikre et nivå av sikkerhet som gjenspeiler risikoen som følger av å behandle personopplysninger, og naturen av personopplysningene som behandles.

6.11. Du skal varsle Oriflame umiddelbart hvis du blir oppmerksom på noe brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang til personlig informasjon ved å sende en e-post til Oriflame via privacy@oriflame.com og forklare typen hendelse og de berørte registrene.

6.12. Hvis du på noe tidspunkt får en forespørsel om å utøve rettigheter i henhold til gjeldende lov om beskyttelse av personvernopplysninger fra en kunde eller annen person som du behandler personopplysninger for, skal du oppfylle en slik anmodning i den utstrekning som kreves av gjeldende lov og i overensstemmelse med alle retningslinjer, rutiner eller opplæringer som Oriflame da og da tilbyr deg.

6.13. Du får bearbeide personopplysninger kun i henhold til konfidensialitetsmeldingen som gis til kunder og andre Oriflame-konsulenter. Ved avsluttet relasjon med Oriflame, garanterer du og samtykker til at du kommer til å ødelegge all personlig informasjon som du innehar eller som er under din kontroll uten unødig forsinkelse.

6.14. Vi frasier oss ethvert ansvar eller erstatningskrav som følge av at du ikke handler i tråd med personopplysningsloven. Vennligst se nærmere på Datatilsynets hjemmeside for informasjon om hvordan man behandler personopplysninger.

KOMMERSIELL MARKEDSKOMMUNIKASJON 

6.15. Du må uttrykkelig spørre Kunden om han/hun ønsker å motta kommersiell markedsføring om Oriflame og Oriflame Produkter fra deg og du må innhente bekreftet samtykke før du sender noen slik kommunikasjon. Du må ha et register med markedsføringspreferansene til alle mottakere av markedsføringskommunikasjon fra deg, som inneholder registrering av datoen da samtykke ble gitt og språket som ble avtalt. All markedsføringskommunikasjon som du sender, må informere mottakeren om hans eller hennes rett til å avbryte abonnementet og hvordan han eller hun kan utøve denne retten, som inkluderer å informere deg via e-post om hans eller hennes ønske om å avregistrere seg. Du samtykker til og garanterer at du kommer til å respektere preferansene for alle mottagere av slik kommunikasjon.

6.16. Våre online tjenester vil tilby muligheten til å bruke en Kundes personlige informasjon for å sende markedskommunikasjon og øvrig kommersiell kommunikasjon, med følgende vilkår:

· Du må ha sponset Kunden til å bli Konsulent, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

· Markedskommunikasjonen og øvrig kommersiell kommunikasjon får kun gjelde Oriflames Produkter;

· Den kommersielle markedskommunikasjonen skal være tydelig identifiserbar som sådan.

· Kommunikasjonen inneholder ditt navn og kontaktdetaljer som sender av kommunikasjonen, i tillegg til en gyldig epostadresse der Kunden kan kontakte deg og melde fra dersom de ikke ønsker å motta ytterligere kommunikasjon;

· Kommersiell kommunikasjon skal ikke sendes til Kunder som ikke har gitt sitt frivillige samtykke eller har gitt melding om at de ikke ønsker å motta dette;

· Tilbud, så som rabatt, gaver og andre tilleggsytelser, skal tydelig angis som dette, og vilkårene for å benytte seg av tilbudet skal fremkomme klart og tydelig i kommunikasjonen;

· Innholdet i den kommersielle markedskommunikasjonen er i henhold til vilkårene og gjeldende rett.

6.17. Du er ikke under noen omstendighet berettiget til å sende kommersiell kommunikasjon på vegne av Oriflame eller i Oriflame sitt navn.

ORIFLAMES FORPLIKTELSER

6.18. Vi leverer alle produkter du har bestilt forutsatt at de er tilgjengelige.

6.19. Vi frasier oss ethvert ansvar for at produktene ikke finnes på lager.

6.20. Du vil motta belønning for dine aktiviteter enten direkte fra oss eller et annet Oriflame selskap eller en tredjepartsleverandør i samsvar med Oriflames gjeldende Success plan.

7. TERMINERING

7.1. Vi kan kansellere medlemskapet med umiddelbar virkning hvis ett av følgende inntreffer:

· hvis du kommer med uttalelser eller oppgir personopplysninger som er vesentlig uriktige eller åpenbart villedende;

· hvis virksomheten din begjæres konkurs for en domstol, eller hvis du ikke klarer å oppfylle dine forpliktelser overfor oss etter hvert som de forfaller;

· hvis du begår et brudd som ikke kan avhjelpes, på en av bestemmelsene i vilkårene, eller hvis du overtrer en av bestemmelsene i atferdsreglene;

· hvis du begår et brudd på en av bestemmelsene i vilkårene, herunder dokumentene det refereres til, og bruddet (i tilfelle det kan avhjelpes) ikke avhjelpes innen 14 dager etter at du har mottatt skriftlig varsel fra oss.

7.2. Registreringen din vil utløpe hvis du ikke har bestilt varer i løpet av 17 etterfølgende Katalog-perioder.

8. KLAGEBEHANDLING

8.1. Oriflames håndtering for klager er regulert i atferdsreglene.

8.2. Eventuelle klager, spørsmål og forespørsler kan rettes til Oriflames kundeservice på info@oriflame.no eller per telefon 22 97 54 00. Dersom du ikke er tilfreds med svaret fra Kundeservice kan du kontakte Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.no) eller European Direct Selling Associateion (Seldia) www.seldia.eu.

9. REGLER FOR UPPFØRSEL

Oriflame overholder nøye Regler for oppførsel (Code of Conduct) til European Direct Selling Association (Seldia) (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) og World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) (https://wfdsa.org/download/resources_for_dsas_and_member_companies/Code-of-Ethics-Booklet-2017.pdf). Oriflame krever at konsulentene nøye overholder disse reglene slik de er implementert i Oriflames atferdsregler. Du kan få kopier av disse dokumentene fra kundeservice ved å henvende deg til info@oriflame.no

10. FEIL OG KORREKSJONER

Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å tilby korrekt og aktuell informasjon på nettstedet, kan vi ikke garantere at det er feilfritt. Inntastingsfeil eller andre tekniske problemer kan noen ganger føre til at det vises unøyaktig informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle unøyaktigheter eller typografiske feil på nettstedet, for eksempel pris og tilgjengelighet til produkter og tjenester, og vi tar ikke ansvar for slike feil. Vi vil også til enhver tid kunne gjøre endringer og/eller oppgraderinger av nettsiden og dens egenskaper, funksjonalitet eller innhold. Hvis du ser informasjon eller beskrivelser du mener er feil, ta kontakt med kundeservice.

11. KOBLINGER

Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Disse koblingene innebærer ikke at vi godkjenner informasjonen, produktene eller tjenestene du kan få tilgang til gjennom koblingene. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller funksjonaliteten til noen områder av Internett, heller ikke andre nettsteder som dette nettstedet lenker til, eller som du kan få tilgang til gjennom dette nettstedet. Vi ber deg informere oss om eventuelle feil eller upassende innhold på nettsteder som dette nettstedet måtte lenke til.

12. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

12.1 Disse vilkårene er underlagt Norges lover. Eventuelle tvister som måtte oppstå i tilknytning til vilkårene, skal kun avgjøres av de kompetente domstolene i Norge med mindre annet følger av gjeldende rett. Norges domstoler skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

12.2 Hvis en bestemmelse i vilkårene er ulovlig eller ugyldig eller av annen årsak ikke kan håndheves, skal bestemmelsens ugyldighet ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende vilkårene.

12.3 Selv om Oriflame unnlater å håndheve en av bestemmelsene i vilkårene, skal ikke dette tolkes slik at Oriflame har gitt avkall på retten til å håndheve bestemmelsen eller vilkårene.

12.4 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre disse vilkårene. Enhver endring eller oppdatering gjøres bindende fra det øyeblikket den er kunngjort på vårt nettsted www.oriflame.no

12.5 Enhver slik endring må aksepteres av deg som en forutsetning for fremtidig bruk av nettsiden og for å bestille Produkter. Vi kan kreve uttrykkelig samtykke fra deg, ellers så anses du for å ha gitt ditt samtykke til slike endringer dersom du fortsetter å bestille produkter etter at endringene er iverksatt.

12.6 Oriflame kan sende deg varsler, meldinger, e-post og brevpost og kommunisere med deg på alle godkjente måter, med mindre du gir beskjed om annet. Du kan oppdatere dine preferanser for kommersiell kommunikasjon fra oss til enhver tid ved å logge inn på dine brukerinnstillinger. Ved å samtykke til disse vilkårene samtykker du til at Oriflame kan sende deg informasjon/kommunikasjon vedrørende din avtale og/eller bestillingsordre på et varig medium annet enn papir (for eksempel via epost eller annen kommunikasjonsmetode adressert direkte til deg personlig, hvor det er mulig å lagre informasjonen for fremtidig bruk).

12.7 Når vi sender et varsel i henhold til disse vilkårene, begynner fristen å løpe fra tidspunktet når varselet postlegges i rekommandert brev. I alle andre tilfeller skal fristen begynne å løpe fra den dagen varselet mottas. Dette gjelder ikke ved informasjon om benyttelse av angreretten, jf. punkt 5, hvor perioden for returnering av Produktene løper fra det tidspunktet du melder fra om benyttelse av angreretten.

13. PERSONVERNERKLÆRING

13.1. Når du registrerer deg som konsulent, samtykker du uttrykkelig til at Oriflame Group og dets autoriserte tredjeparter (dvs. konsulenter, tredjeparts leverandører og tredjeparts tjenesteleverandører) kan lagre, bruke og behandle personopplysninger (inkludert automatisk behandling). Dette gjør vi for å innfri våre forpliktelser overfor deg under disse vilkårene samt til formål knyttet til inkasso, svindelforebygging, markedsføring og statistikk.

13.2. Vi forplikter oss til å behandle alle personopplysninger i henhold til standarder for konfidensialitet og sikkerhet (vi forbeholder oss imidlertid retten til å bruke personopplysningene utover dette i tilfeller som nevnt i det følgende). Vi vil sørge for at opplysningene er lagret på en sikker server og vi vil til enhver tid følge gjeldende rett.

13.3. Vi bekrefter at personopplysninger som vi har samlet inn (eller som er tilgjengelig i offentlige registre) og all informasjon som kan identifisere deg ("bruker informasjon") lagres og behandles i samsvar med vår personvernerklæring (Privacy Policy) og utelukkende i forbindelse med følgende tilfeller:

· For å behandle din orde;

· For statistiske undersøkelser for å kunne forbedre våre tjenester;

· For å drifte webtjenesten og markedsføring overfor deg;

· For å administrere våre websider;

· For kommunikasjon med deg, inkludert oversendelse av markedsføringsmateriale du ikke har reservert deg mot.

13.4. Når vi utleverer personopplysninger til autoriserte tredjeparter, vil vi bare utlevere de personopplysningene de trenger for å utføre sine tjenester, jf. punkt 14.1. Alle autoriserte tredjeparter har fått uttrykkelig forbud mot å bruke personopplysninger til andre formål enn de som er angitt ovenfor, og mot å dele personopplysninger med andre enn oss eller for å innfri lovpålagte krav.

13.5. Vi vil oppgi personopplysninger til politiet eller norske myndigheter dersom vi er pålagt dette.

13.6. Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger når som helst. Du kan endre dine personopplysninger ved å kontakte kundeservice direkte gjennom Mine Sider (My Pages) på vår hjemmeside www.oriflame.no

13.7. Hvis du har vært registrert som Oriflame-konsulent før, kan du, når du registrerer deg på dette nettstedet, også samtykke i at noen av dine personopplysninger skal kunne overføres fra Oriflame-enheten der du opprinnelig registrerte deg, til Oriflame Holdings B.V., Sveits. Vi kan overføre informasjonen du har oppgitt; blant annet: konsulentnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse samt informasjon om hvorvidt du ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss.

13.8. Når du registrerer deg som Oriflame-konsulent er du innforstått med og samtykker i at vi kan sende deg informasjon om tilbud og kampanjer. Oriflame forbeholder seg retten til å analysere dine personopplysninger for å gi deg tilbud og informasjon som er bedre tilpasset dine interesser og din spesifikke kjøpshistorikk. Ved å akseptere disse vilkårene gir du ditt uttrykkelige samtykke til slike analyser.

13.9. Ytterligere rettigheter og forpliktelser er nedfelt i Oriflames personvernerklæring.

13.10. Annen relevant informasjon om Oriflame Holdings B.V. følger nedenfor:

Navn

Oriflame Holdings B.V.

Adresse

Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE ‘s-Hertogenbosch,Nederland

Kontaktdetaljer

Phone: 22 97 54 00
e-mail: info@oriflame.no

Register- og organisasjonsnummer

16061386

Revisor

Auditor: KPMG

MVA nummer

Norge: 916 977 697 MVA
Nederland: NL 006687702B01

14. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om vilkårene, kan du kontakte oss på info@oriflame.no eller per telefon på 22 97 54 00. Vi vil gjøre alt vi kan for å svare på dine spørsmål og utbedre eventuelle problemer du gjør oss oppmerksom på.

 

PERSONVERNSERKLÆRING 

Sist oppdatert: Mai 2018

Hva omfatter personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen beskriver selskapets, og dine sponsorers, behandling av dine personlige data.

Referanser i personvernerklæringen til selskapet, vi eller oss skal bety Oriflame Holdings B.V., Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE's-Hertogenbosch, Nederländerna

Referanser i personvernerklæringen til din sponsor skal bety sponsoren oppført i bekreftelsesmeldingen vi sender deg i forbindelse med skjønnhetskonsulent-registreringsprosessen (dvs. sponsoren som sponset deg til å bli skjønnskonsulent), og dine sponsorer skal bety din sponsor og også sponsorens sponsorer i skjønnskonsulentnettverket som vil ha tilgang til dine personopplysninger i samsvar med denne erklæringen. Detaljer om dine sponsorer finner du
bakom login.

I forbindelse med gjeldende databeskyttelseslov (inkludert General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR"), er hvert selskap og alle dine sponsorer uavhengige dataansvarlige for dine personlige data.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Følgende kategorier personopplysninger vil bli samlet inn om deg i forbindelse med denne personvernerklæringen:

1. 
Personopplysninger innhentet fra deg:
Avhengig av hvordan du kommuniserer med Oriflame, samler selskapet og/eller sponsoren din inn følgende opplysninger fra deg når du fyller ut et skjema på nettstedet, fullfører registreringsprosessen for skjønnhetskonsulent, kjøper Oriflame-produkter, søker om utsatt betaling for kjøpene dine, deltar i diskusjonsfora eller bruker andre sosiale medier-funksjoner på nettstedet, deltar i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse på nettstedet eller på annen måte kommunisere med selskapet (for eksempel når du kontakter kundeservice):


Personlige data

Er det å oppgi personlige data et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å kunne inngå en kontrakt?

Mulige konsekvenser av ikke å oppgi slike data

Navn*;

Kontraktkrav

Hvis du ikke oppgir disse dataene, vil du ikke kunne registrere deg som skjønnhetskonsulent

fødselsdato;

 

 

postadresse*;

Lovbestemt krav

Vi må rapportere inntektene til skattemyndigheten, uten disse dataene kan vi ikke overholde denne forpliktelsen

produktleveringsadresse*;

Kontraktkrav

Hvis du ikke oppgir adressen, vil vi ikke kunne levere bestillingen din

e-postadresse;

 

 

telefonnummer og mobilnummer;

 

 

ditt passord*;

Kontraktkrav

Uten dette passordet kan du ikke opprette konto i vårt nettbaserte system, dataene må sikres

personnummer;

 

 

Din sponsors navn og sponsorens konsulentnummer;

 

 

nasjonal skattekode eller skattenummer*;

Lovbestemt krav for konsulenter som mottar betalinger

Vi må rapportere inntektene til skattemyndighetene, uten disse dataene kan vi ikke overholde denne forpliktelsen

Folketrygd/ personnummer;

Lovbestemt krav for konsulenter som mottar betalinger

Vi må rapportere inntektene til skattemyndighetene, uten disse dataene kan vi ikke overholde denne forpliktelsen

bankkontoopplysninger*; og

Kontraktkrav for konsulenter som mottar betalinger

Vi distribuerer betaling til våre konsulenter utelukkende via bankoverføringer. Uten bankkonto vil vi ikke kunne betale noen penger til deg.

passnummer (for skjønnhetskonsulenter som deltar på internasjonale konferanser)*.

Kontraktkrav for konsulenter som deltar på konferanser

De internasjonale konferansene forutsetter reiser over landegrenser, uten reisedokumentopplysninger kan vi ikke arrangere reiser.

Feltene over som er merket med en (*) er påkrevde felt – hvis du ikke oppgir slike personlige data, vil selskapet og/eller dine sponsorer ikke kunne realisere målene som er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen. 

2. Personlige data samlet inn om deg:

3. Hvordan brukes dine personlige data, og hva er det juridiske grunnlaget for denne bruken?

4. Selskapsbehandling

5. Hvem vil dine personlige data bli delt med, og hvor?

 1. Selskapet vil dele dine personlige data med Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Tyskland, for analyser på gruppenivå.
 2. Både selskapet og dine sponsorer kan dele dine personlige data med:
  • ·offentlige myndigheter og/eller rettshåndhevende tjenestemenn dersom det er behov for det for ovennevnte formål, hvis pålagt ved lov eller om nødvendig for juridisk beskyttelse av egne legitime interesser i samsvar med gjeldende lover;
  • tredjeparts tjenesteleverandører og konsernselskaper, som vil behandle opplysningene på vegne av selskapet eller dine sponsorer for de ovennevnte formålene. Slike tredjeparter inkluderer, men er ikke begrenset til, budtjenesteleverandører som frakter dine bestillinger (lokalisert i EØS), kundeserviceleverandører (lokalisert i EØS) og markedsføringsleverandører (lokalisert i EØS) etc.;
  • sponsorer seg imellom (husk at dette bare betyr mellom din sponsor og din sponsors up-line sponsorer i skjønnhetskonsulentnettverket); og
  • VIP-kunder som ikke ble formidlet av deg, men som selskapet tildelte deg da de ble registrert som VIP-kunder, slik at VIP-kunden kan kontakte deg for å få vite mer om Oriflame-produkter og -tjenester.

6. Hva slags informasjonskapsler vil bli brukt på nettstedet?

Nettstedet bruker informasjonskapsler (små filer plassert på nettstedbrukerens harddisk) for å skille deg fra andre som bruker nettstedet. Dette hjelper oss med å gi deg en god brukeropplevelse når du surfer på nettstedet, og gir oss også mulighet til å forbedre nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler for å analysere informasjonsflyten; tilpasse tjenestene, innholdet og annonseringen; måle effekten av salgsfremmende tiltak; og fremme tillit og sikkerhet.

Vi tilbyr enkelte tjenester som kun er tilgjengelige gjennom bruk av informasjonskapsler. Vanligvis dreier det seg om følgende kategorier informasjonskapsler:

 1. Helt nødvendige informasjonskapsler
  Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere. Noen informasjonskapsler gjør det for eksempel mulig for oss å identifisere registrerte brukere og sørge for at de har tilgang til nettstedet. Hvis en registrert bruker velger å deaktivere disse informasjonskapslene, kan det hende at brukeren ikke får tilgang til alt innholdet på nettstedet.
 2. Ytelsesinformasjonskapsler
  Andre informasjonskapsler kan brukes for å analysere hvordan brukere bruker nettstedet og for å overvåke nettstedets ytelse. Dette gjør oss i stand til å skape en god brukeropplevelse ved å tilpasse innhold og raskt identifisere og fikse eventuelle problemer som oppstår. Ytelsesinformasjonskapsler kan for eksempel brukes for å holde oversikt over hvilke sider som er mest populære, og å finne ut hvorfor det oppstår feilmeldinger på enkelte sider.
 3. Funksjonsinformasjonskapsler
  Funksjonsinformasjonskapsler brukes for å gi oss mulighet til å huske brukerens preferanser og skreddersy nettstedet/appen for å gi bedre funksjonalitet.
 4. Målrettingsinformasjonskapsler
  Vi kan bruke informasjonskapsler for å levere brukere annonser som markedsfører Oriflame-produkter som er relevante for dem og deres interesser. Vær oppmerksom på at vi ikke tillater tredjeparter å annonsere deres egne produkter og tjenester på vårt nettsted/app.
 5. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan besøkende samhandler med våre nettsteder og apper. Dette innebærer at når du besøker nettstedet vårt eller bruker en av våre mobilapper, sender nettleseren din automatisk informasjon til Google. Dette inkluderer for eksempel nettadressen til siden du besøker og IP-adressen din. Du kan lese mer om hvordan Google-teknologien samler inn og behandler data ved å følge denne linken https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Hvis du ikke vil at Google Analytics skal brukes i nettleseren din, kan du installere Google Analytics nettlesertillegg. Du kan lese mer om Google Analytics og Googles personvernregler her: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Brukere kan når som helst reservere seg mot bruk av informasjonskapsler hvis nettleseren tillater det, men dette kan gi en dårligere brukeropplevelse på nettstedet. Du finner detaljert informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler her: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Flere detaljer om hvordan bedrifter bruker informasjonskapsler finner du her: http://www.allaboutcookies.org/.

Endringer i denne personvernerklæringen

Eventuelle fremtidige endringer i personvernerklæringen vil bli lagt ut på nettstedet og, hvis det er relevant, vil vi varsle deg via e-post eller på annen måte. Endringene vil også være tilgjengelige i våre lokaler.

Hvor finner jeg mer informasjon om behandling av mine personlige data?

Klikk her for å lese vår mer utførlige FAQ om Personvern og få mer informasjon om retensjonsperioder, internasjonale overføringer, kontaktinformasjon og dine rettigheter.