VENNLIGST LES DISSE LISENSVILKÅRENE NØYE.

VED Å KJØPE ELLER LASTE NED APPEN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE KJØPE ELLER LASTE NED APPEN.

HVEM VI ER OG HVA DENNE AVTALEN GJELDER

Vi, Oriflame Cosmetics med adresse Oriflame Holdings B.V., Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE's-Hertogenbosch, Nederland, lisensierer deg til å bruke:

 1. Ditt navn
 2. Mobilnummer
 3. E-postadresse
 4. Hjemmeadresse
 5. Fødselsdag
 6. Din alder
 7. Ditt kjønn
 8. Ditt bilde
 9. Ditt konsulent ID-nummer

   

  • 1.2. Personlige opplysninger samlet inn om deg:
   • 1.2.1.Vi behandler personopplysninger relatert til kjøpshistorikken din, nivået i suksessplanen, ytelse og rekruttering, og noen eller alle disse opplysningene deles med dine sponsorer for administrasjon av deres egne downline-nettverk.
   • 1.2.2.Vi behandler følgende personopplysninger om deg når du gjennomfører registreringsprosessen for skjønnhetskonsulenter:
    • 1.2.2.1.unik konsulent ID;
    • 1.2.2.2.startdato for medlemskap; og
    • 1.2.2.3.årsdag for medlemskapet.
 1. Apples iTunes Store-vilkår kan også gjelde

  Hvis du laster ned appen på en Apple-enhet (dvs. en iPhone eller iPad), kan måtene du bruker appen og dokumentasjonen på også være underlagt Apple iTunes Store-regler og retningslinjer (https://www.apple.com/legal/), og Apple iTunes Stores regler og retningslinjer vil gjelde i stedet for disse vilkårene dersom det er forskjeller mellom de to.

 2. Google Play Stores vilkår kan også gjelde

  Hvis du laster ned appen til en Android-enhet, kan måtene du bruker appen og dokumentasjonen på også være underlagt Google Play Stores regler og retningslinjer (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) Google Play Stores regler og retningslinjer vil gjelde i stedet for disse vilkårene dersom det er forskjeller mellom de to.

 3. Operativsystemkrav

  Denne appen krever en Android- eller IOS-smarttelefon med omtrent 100 MB minne, og Android +5.0 / IOS +9.0-operativsystem.

   Støtte for appen og hvordan du kan informere oss om problemer

  • 4.1.Brukerstøtte. Hvis du vil vite mer om appen eller tjenesten eller har problemer med bruken, vennligst sjekk våre brukerstøtteressurser på https://oriflame.com.
  • 4.2.Kontakte oss (inkludert med klager). Hvis du mener at appen eller tjenestene er mangelfulle eller beskrivelsen av dem er feilaktig eller ønsker å kontakte oss av andre grunner, vennligst send en e-post til kundeserviceteamet vårt på marcus.fogel@oriflame.com.
  • 4.3.Hvordan vi kommuniserer med deg. Hvis vi har behov for å kontakte deg, gjør vi det via e-post, via SMS eller via brev med forhåndsbetalt porto, ved å bruke kontaktopplysningene du har gitt oss.
 4. Hvordan du kan bruke appen, inkludert hvor mange enheter du kan bruke den på
  • 5.1.Hvis du godtar å overholde disse vilkårene, kan du:
  • 5.2.laste ned eller strømme en kopi av appen på mobilenheten din og se, bruke og vise appen og tjenesten på slike enheter for personlige formål.
  • 5.3.bruke enhver dokumentasjon for å støtte din tillatte bruk av appen og tjenesten.
  • 5.4.motta og bruke enhver gratis supplerende programvarekode eller oppdatering av appen som inneholder "oppdateringer" og rettelser av feil som vi eventuelt tilbyr deg.
 5. Du må være 18 for å godta disse vilkårene og kjøpe appen

  Du må være 18 år eller eldre for å godta disse vilkårene og laste ned appen. 

 6. Du kan ikke overføre appen til andre
 7. Vi gir deg personlig rett til å bruke appen og tjenesten som beskrevet ovenfor. Selv om du har delingsrettigheter som angitt ovenfor, kan du ikke på annen måte overføre appen eller tjenesten til andre, hverken for penger, for noe annet eller gratis. Hvis du selger eller gir bort en enhet som appen er installert på, må du fjerne appen før du gir fra deg enheten.
 8. Endringer i disse vilkårene
  • 9.1.Vi må kanskje endre disse vilkårene for å gjenspeile endringer i lov eller beste praksis eller for å behandle tilleggsfunksjoner vi introduserer.
  • 9.2.Vi vil gi deg beskjed om endringer ved å sende deg en SMS med detaljer om endringen eller varsle deg om endringen neste gang du åpner appen.
  • 9.3.Hvis du ikke godtar de varslede endringene, har du ikke lov til å fortsette å bruke appen og tjenesten.
 9. Oppdateringer til appen og endringer i tjenesten
  • 10.1.Fra tid til annen kan vi automatisk oppdatere appen og endre tjenesten for å forbedre ytelsen, forbedre funksjonaliteten, gjenspeile endringer i operativsystemet eller takle sikkerhetsproblemer. Alternativt kan vi be deg om å oppdatere appen av samme grunn.
  • 10.2.Hvis du velger å ikke installere slike oppdateringer, eller hvis du avviser automatiske oppdateringer, vil du kanskje ikke kunne fortsette å bruke appen og tjenestene.
  • 10.3.Appen vil alltid fungere med den nåværende eller forrige versjonen av operativsystemet (slik det kan oppdateres fra tid til annen) og i samsvar med beskrivelsen av den som ble gitt deg da du kjøpte den.
 10. Hvis noen andre eier telefonen eller enheten du bruker

  Hvis du laster ned eller streamer appen til en telefon eller annen enhet som ikke tilhører deg, må du ha eierens tillatelse til å gjøre det. Du vil være ansvarlig for å overholde disse vilkårene, uansett om du eier telefonen eller annen enhet.

 11. Vi kan samle inn tekniske data om enheten din

  Ved å bruke appen eller noen av tjenestene, samtykker du i at vi samler inn og bruker teknisk informasjon om enhetene du bruker appen på og tilknyttet programvare, maskinvare og eksterne enheter for å forbedre våre produkter og levere tjenester til deg.

 12. Vi kan samle inn stedsdata (men du kan slå av plasseringstjenester)
  • 13.1.1.Enkelte tjenester kan bruke stedsdata som sendes fra enhetene dine. Du kan når som helst slå av denne funksjonen ved å slå av innstillingene for plasseringstjeneste for appen på enheten. Hvis du bruker disse tjenestene, samtykker du i at vi og våre partnere og lisensinnehavere kan overfører, samle inn, oppbevare, lagre, behandle og bruke dine stedsdata og forespørsler for å levere og forbedre stedbaserte og veitrafikkbaserte produkter og tjenester.
  • 13.1.2.Du kan forhindre at vi samler inn slike opplysninger når som helst ved å slå av plasseringstjenestene på mobilenhetens innstillinger.
 13. Vi er ikke ansvarlige for andre nettsteder du kobler til
  • 14.1.Appen eller en hvilken som helst tjeneste kan inneholde lenker til andre uavhengige nettsteder som ikke er levert av oss. Slike uavhengige nettsteder er utenfor vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke sjekket eller godkjent innholdet eller personvernreglene deres (hvis noen).
  • 14.2.Du må gjøre din egen uavhengige vurdering av om du vil bruke slike uavhengige nettsteder, inkludert om du skal kjøpe produkter eller tjenester som tilbys på dem.
 14. Lisensbegrensninger

  Du godtar at du:

  • 15.1.unntatt i forbindelse med tillatt deling, ikke skal leie ut, lease ut, underlisensiere, låne bort, gi, eller på annen måte gjøre appen eller tjenestene tilgjengelig på noen måte, helt eller delvis, til noen uten skriftlig tillatelse fra oss;
  • 15.2.ikke kopier appen, dokumentasjon eller tjenester, unntatt som en del av normal bruk av appen eller dersom det er nødvendig for sikkerhetskopiering eller operativsikkerhet;
  • 15.3.ikke oversette, fusjonere, tilpasse, modifisere eller endre hele eller deler av appen, dokumentasjon eller tjenester, eller tillate at appen eller tjenestene eller deler av dem blir kombinert med, eller blir innlemmet i, andre programmer, med unntak av det som er nødvendig for å bruke appen og tjenestene på enheter slik det er tillatt i henhold til disse vilkårene;
  • 15.4.ikke demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling eller lage avledede arbeider basert på hele eller deler av appen eller tjenestene, eller forsøke å gjøre dette, unntatt i den utstrekning slike handlinger ikke kan forbys fordi de er nødvendige for å dekompilere appen for å innhente informasjon som er nødvendig for å lage et selvstendig program som kan brukes med appen eller med et annet program (Tillate formål), og forutsatt at informasjonen du hentet inn under slike aktiviteter:
   • 15.4.1.ikke deles eller kommuniseres uten lisensgiverens skriftlige forhåndsgodkjennelse til tredjepart som det ikke er nødvendig å dele eller kommunisere den med for det tillatte formålet; og
   • 15.4.2.ikke brukes til å utvikle programvare som fremstår som vesentlig lik appens;
   • 15.4.3.oppbevares sikkert; og
   • 15.4.4.kun brukes for det tillatte formålet;
 15. Akseptable bruksbegrensninger

  Du skal:

  • 16.1.ikke bruke appen eller noen tjeneste på noen ulovlig måte, for ulovlig formål, eller på noen måte som ikke er i samsvar med disse vilkårene, eller utføre ulovlige eller ondsinnede handlinger, for eksempel ved å hacke eller legge inn ondsinnet kode, for eksempel virus eller skadelige data, i appen, en tjeneste eller noe operativsystem;
  • 16.2.ikke krenke våre eller tredjeparts immaterielle rettigheter i forbindelse med din bruk av appen eller noen tjeneste, inkludert ved å sende inn materiale (i den grad slik bruk ikke er lisensiert i disse vilkårene);
  • 16.3.ikke overføre materiale som er ærekrenkende, støtende eller på annen måte upassende i forbindelse med din bruk av appen eller noen tjeneste;
  • 16.4.ikke bruke appen eller noen tjeneste på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere våre systemer eller sikkerhet eller forstyrre andre brukere; og
  • 16.5.ikke samle inn eller utnytte informasjon eller data fra noen tjeneste eller våre systemer eller forsøke å dekryptere noen overføringer til eller fra servere som kjører noen tjeneste.
 16. Immaterielle rettigheter
  • 17.1.Alle immaterielle rettigheter i appen, dokumentasjonen og tjenestene over hele verden tilhører oss, og rettighetene i appen og tjenestene er lisensiert (ikke solgt) til deg. Du har ingen immaterielle rettigheter i, eller til, appen, dokumentasjonen eller tjenestene, bortsett fra retten til å bruke dem i samsvar med disse vilkårene.
 17. Vårt ansvar for tap eller skade du måtte utsettes for
  • 18.1.Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av at vi bryter disse vilkårene, eller vår manglende aktsomhet eller kyndighet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er forutsigbar dersom det enten er åpenbart at den vil skje eller hvis, da du aksepterte disse vilkårene, både vi og du visste at den kunne skje.
  • 18.2.Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar overfor deg dersom det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller våre ansattes, agenters eller underleverandørers uaktsomhet eller for svindel eller ulovlig feilaktig fremstilling.
  • 18.3.Vi skal ikke være ansvarlige for skade som du kunne ha unngått ved å følge vårt råd om å bruke en oppdatering som tilbys gratis eller for skade forårsaket av at du ikke fulgte installasjonsinstruksjonene på riktig måte eller for ikke å oppfylle minimumssystemkravene som ble anbefalt av oss.
  • 18.4.Vi er ikke ansvarlige for forretningstap. Hvis du bruker appen for kommersielle formål, forretningsvirksomhet eller videresalg, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av forretning, avbrudd i virksomhet eller tap av forretningsmulighet.
  • 18.5.Begrensninger i appen og tjenestene. Appen og tjenestene er kun beregnet for generell informasjon og underholdning. De gir ikke råd som du kan stole på. Du må selv sørge for profesjonell eller spesialisert rådgivning før du foretar eller avstår fra noen handling på bakgrunn av informasjon du får fra appen eller tjenesten. Selv om vi iverksetter rimelige tiltak for å oppdatere informasjonen som leveres av appen og tjenesten, gir vi ingen løfter eller garantier, hverken uttrykt eller underforstått, for at slik informasjon er korrekt, fullstendig eller oppdatert.
  • 18.6.Vennligst ta sikkerhetskopier av innhold og data som brukes med appen. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer innhold og data som brukes i forbindelse med appen, for å beskytte deg selv i tilfelle det skulle oppstå problemer med appen eller tjenesten.
  • 18.7.Sjekk at appen og tjenestene passer for deg. Appen og tjenestene er ikke utviklet for å dekke dine individuelle behov. Sjekk at appen og tjenestenes innretninger og funksjoner (som beskrevet på appstore-nettstedet og i dokumentasjonen) oppfyller dine behov.
  • 18.8.Vi er ikke ansvarlige for hendelser utenfor vår kontroll. Hvis vår levering av tjenestene eller støtten for appen eller tjenestene blir forsinket av en hendelse utenfor vår kontroll, vil vi kontakte deg så snart som mulig for å informere deg, og vi vil iverksette tiltak for å minimere effekten av forsinkelsen. Forutsatt at vi gjør dette, skal vi ikke være ansvarlig for forsinkelser forårsaket av hendelsen, men hvis det er fare for betydelig forsinkelse, kan du kontakte oss for å avslutte kontrakten med oss og få refusjon for eventuelle tjenester du har betalt for, men ikke mottatt.
 18. Vi kan avslutte din rett til å bruke appen og tjenestene dersom du bryter disse vilkårene
  • 19.1.Vi kan når som helst avslutte din rett til å bruke appen og tjenestene ved å kontakte deg dersom du har brutt disse vilkårene på en vesentlig måte. Hvis det du har gjort kan rettes opp, vil vi gi deg rimelig mulighet til å gjøre det.
  • 19.2.Hvis vi avslutter din rett til å bruke appen og tjenestene:
   • 19.2.1.Skal du stanse alle aktiviteter som er autorisert i disse vilkårene, inkludert din bruk av appen og alle tjenester.
   • 19.2.2.Du må slette eller fjerne appen fra alle enhetene du er i besittelse av og umiddelbart tilintetgjøre alle kopier av appen du har, og gi oss bekreftelse på at du har gjort dette.
   • 19.2.3.Vi kan foreta ekstern pålogging til enhetene dine og fjerne appen fra dem og slutte å gi deg tilgang til tjenestene.
 19. Vi kan overføre denne avtalen til en annen

  Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon. Vi vil alltid informere deg skriftlig dersom dette skjer, og vi vil sørge for at overføringen ikke påvirker dine rettigheter under kontrakten.

 20. Du må ha vårt samtykke til å overføre dine rettigheter til en annen

  Du kan bare overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person hvis vi har gitt skriftlig samtykke til det.

 21. Ingen rettigheter for tredjeparter
 22. Denne avtalen gir ikke opphav til noen rett til tredjeparter til å håndheve noen vilkår i denne avtalen.
 23. Hvis en domstol avgjør at en del av denne kontrakten er ugyldig, skal resten fortsatt være i kraft

  Hvert av avsnittene i disse vilkårene har separat virkning. Hvis en domstol eller relevant myndighet avgjør at noen av dem er ulovlige, forblir de resterende avsnittene i full kraft og virkning.

 24. Selv om vi utsetter håndhevelse av denne kontrakten, kan vi håndheve den på et senere tidspunkt

  Selv om vi utsetter håndhevelse av denne kontrakten, kan vi håndheve den på et senere tidspunkt. Hvis vi ikke umiddelbart krever at du skal gjør noe du har plikt til å gjøre i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi utsetter å iverksette tiltak mot deg i forbindelse med at du bryter denne kontrakten, innebærer dette ikke at du ikke er forpliktet til å gjøre det, og det forhindrer ikke at vi kan iverksette tiltak mot deg på et senere tidspunkt.

 25. Hvilke lover gjelder for denne kontrakten og hvor kan du anlegge rettssak

  Disse vilkårene er underlagt sveitsisk lov, og du kan anlegge rettssak angående produktene i de sveitsiske domstolene i kantonen Zürich.

 26. Alternativ tvisteløsning

Alternativ tvisteløsning er en prosess hvor et uavhengig organ vurderer fakta i en tvist og søker å løse den uten at du må gå til rettssak. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi har behandlet en eventuell klage, kan du kontakte en leverandør av alternativ tvisteløsning. Vi vil gjerne bli enige om en leverandør av alternativ tvisteløsning med deg, alternativt kan du finne en leverandør via Europa-kommisjonens nettsted her https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Hvis du ikke er fornøyd med utfallet, kan du fortsatt gå til rettssak. I tillegg må du være oppmerksom på at tvister kan bli sendt inn for online-avgjørelse til European Commission Online Dispute Resolution-plattformen.