En søken etter perfeksjon - våre krav og standarder

Oriflame har blant de høyeste standardene i bransjen og mye av suksessen kan tilskrives våre engasjerte medarbeidere. Så vi satte oss ned med Katalin Gerendassy, vår Global Quality Director, for å lære mer.

1. HVORFOR ER KVALITET SÅ VIKTIG?
Kvalitet er utrolig viktig hos oss på Oriflame. Det kanskje høres ut som en selvfølge, men vår virksomhet bygger på personlige anbefalinger og vi produserer et enormt antall produkter, derfor er høy kvalitet helt avgjørende for vår fremgang. Siden konsulentene gir alt de har og risikerer sin personlige kredibilitet når de selger produktene våre, er det viktig at vi leverer. 

2. FORTELL OSS OM KVALITETSNIVÅET PÅ ORIFLAME
Vår ambisjon er enkel. Vi vil levere produkter som møter eller overstiger våre kunders forventninger når det kommer til kvalitet. Og vi er stolte av å kunne fortelle at vi har noen av de høyeste standardene i bransjen når det kommer til kvalitet og produktsikkerhet.

3. HVA ER HEMMELIGHETEN BAK ORIFLAMES HØYE KVALITET?
Vår hemmelighet er menneskene. Våre New Product Development Teams jobber dedikert med et enormt fokus på detaljer for få frem rett ingredienser fra de riktige leverandørene og å teste og reteste, lenge før det endelige produktet vises.

De jobber for å oppnå internasjonal bransjestandard. De setter også egne, enda høyere, personlige standarder, en intern ekspertise basert på referanseindekser og praksis. Alt for å forsikre seg om at kunder får det beste, mulige produktet. 

4. FORTELL OSS MER OM ORIFLAMES KVALITETARBEID 
På Oriflame bygger vi en sterk kvalitetskultur som omfavner hvert eneste forretningsområde, hver funksjon og hver avdeling. Vi strever etter kvalitet i alt vi gjør. Kvalitet må være alles ansvar, uansett hvilken jobbtittel eller stilling de har. Fordi alt henger sammen og hver avgjørelse vi tar i løpet av prosessen påvirker sluttresultatet. 

5. HVA MED ORIFLAMES LEVERANDØRER? 
Vi har også høye krav på våre leverandører og evaluerer dem regelmessig for å forsikre oss om at de jobber i samsvar med våre krav. Enkelt sagt betyr dette at alle leverandører kvalitetskontrolleres i alle deler av sin virksomhet, fra HR-strategier og organisasjonsstrukturer til produkt og personalsikkerhet. Det faktumet at de jobber i hygieniske fabrikker med godt vedlikeholdt utstyr, effektive verktøy og faglig kompetanse er en selvfølge. 

Etter å ha godkjent våre leverandører gjør vi av og til ekstra kvalitetskontroller selv. Oppfattelsen av kvalitet kan se ulik ut i forskjellige deler av verden og selv om en leverandør kanskje når opp til kravene i sin region, så er Oriflame et globalt firma og har et sett med globale krav. Det innebærer at vi har høyere standard enn nødvendig i noen regioner. 

Hver sjette måned samler vi våre viktigste leverandører for å måle, teste, analysere og diskutere hvordan vi jobber sammen. 

Av