BRAND PARTNER
VILKÅR

Disse vilkårene (the “vilkårene”), og alle dokumenter som disse eventuelt henviser til fastslår Oriflames regler og prinsipper samt rettigheter og forpliktelser for Brand Partners. Når du har akseptert vilkårene utgjør de en bindende overenskomst eller avtale (“avtale” eller “Brand Partner-avtale”) mellom Oriflame Holdings BV registrert i Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, the Netherlands, MVA: 006687702B01 (“Oriflame”, “oss”, “vi”, “vår”) og deg (“du”, som en “Oriflame Brand Partner” eller “Brand Partner”). Avtalen erstatter alle tidligere avtaler, representasjoner eller forpliktelser. Alle dokumenter finnes på nettsiden vår og vi anbefaler at du skriver ut eller lagrer disse, og dermed beholder en kopi av disse vilkårene og alle andre dokumenter som inngår i avtalen.


1.    DEFINISJONER

Følgende definisjoner brukes i disse vilkårene:

i.     Etikkregelverk og etiske adferdsregler: bindende regler som utgjør en del av Oriflames suksessplan, styrende for Brand Partners oppførsel overfor Oriflame, kunder og andre Oriflame Brand Partners;

ii.    Kunde: enhver fysisk person, enten registrert som kunde hos Oriflame eller ikke, som kjøper Oriflame-produkter online (for eksempel via vår nettside) eller offline (for eksempel per telefon), og som helt eller hovedsakelig handler utenfor vedkommende sin forretnings- eller yrkesvirksomhet;

iii.   Oriflamekatalog, katalog: brosjyre i papir eller elektronisk format som utgis jevnlig og som inneholder Oriflames produkttilbud og anbefalte salgspriser;

iv.    Kampanjeperiode: tidsrommet angitt på forsiden av hver katalog som viser perioden tilbudene i katalogen gjelder for;

v.     Kommersielle kampanjer og/eller programmer: gjentagende markedsføring og salgsprogrammer/kampanjer, sponset av Oriflame, herunder overgangsprogrammet;

vi.    Oriflamegruppen: Oriflame Holdings BV, dets endelige holdingselskap og ethvert foretak som direkte eller indirekte kontrolleres av det endelige moderselskap;

vii.   Oriflameprodukter, Produkter: kosmetikk og tilhørende tilbehør samt visse kosttilskudd som selges under Oriflames varemerke. I Oriflamekatalogen beskrives produktenes viktigste egenskaper;

viii.  Oriflame suksessplan, suksessplanen: dokumentet som forklarer fordelene ved å samarbeide med Oriflame og de mulighetene for å oppnå fortjeneste som vi tilbyr. Du kan laste ned en kopi av suksessplanen her;

ix.    Oriflames varemerker: inkluderer navnet Oriflame, Oriflamelogoen og navnene på produktene eller produktområdene som er produsert, markedsført, solgt eller distribuert av oss;

x.     Prinsipper og prosedyrer: de relevante retningslinjene og prosedyrene som forklarer forretningsplanen og suksessplanens fordeler, samt alle andre regler som gjelder samarbeid med Oriflame. Du kan laste ned en kopi av Prinsipper og prosedyrer her.

xi.    Priser: prisene på de Oriflameprodukter som er fastsatt av Oriflame, og som vises på prislistene som er gyldige på tidspunktet for bestillingen;

xii.   Territorium: Norge;

xiii.  Personopplysninger: e opplysningene du gir fra deg i forbindelse med at du registrerer deg som Brand Partner hos Oriflame, sammen med eventuell annen informasjon som du kan gi oss fra tid til annen;

xiv.   Personlig informasjon: informasjon som er direkte eller indirekte knyttet til kunder, Oriflame Brand Partnere og andre tredjeparters informasjon du samler inn eller på annen måte behandler i løpet av din samhandling med Oriflame.


2.    REGISTRERING OG MEDLEMSKAP

2.1.   Du vil bli registrert som Oriflame Brand Partner etter at vi har godtatt søknaden din og gitt deg et unikt Brand Partner-nummer. Vilkårene for godkjenning som Brand Partner er angitt under reglene for “Medlemskap” i Etikkregelverket og de etiske adferdsreglene.

2.2.   Vi forbeholder oss retten til å belaste et årlig administrasjonsgebyr som spesifisert på nettstedet vårt ved din registrering og hvert år på dagen for registreringen; og etter ditt valg, belaste deg prisen som angitt på nettstedet vårt for et startsett som inneholder et sett med produkter, dokumenter og håndbøker som hjelp for å kunne starte samarbeidet med oss. Disse kostnadene blir fakturert på din første kjøpsfaktura.

2.3.   Medlemskapet ditt og din Brand Partner-avtale avsluttes automatisk: (i) etter ett (1) år fra registreringsdagen hvis det ikke er fornyet i henhold til disse vilkårene; eller (ii) hvis du ikke har lagt inn en bestilling i løpet av de siste 12 månedene.

2.4.   Både du og Oriflame kan når som helst avslutte medlemskap ditt og Brand Partner-avtalen. Dette er nærmere beskrevet i vilkårene nedenfor.

2.5.   Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller overføres til noen andre uten skriftlig samtykke fra oss på forhånd og i samsvar med kravene i tilknytning til Etikkregelverket og de etiske adferdsreglene.

2.6.   Registreringer uten godkjennelse er ikke tillatt. Vi holder deg fullt ansvarlig for eventuelle erstatningskrav, kostnader og beløp som er påløpt på grunn av slik registrering, og være fullstendig ansvarlig for skadesløsholdelse av Oriflame for eventuelle krav, kostnader og beløp pådratt på grunn av slik uautorisert registrering.

2.7.   Ved registrering:

2.7.1.   Du har rett til å kjøpe Oriflames Produkter i samsvar med disse vilkårene samt bruke, være kvalifisert for og motta andre fordeler som er angitt i Oriflame suksessplanen, retningslinjer og prosedyrer og kommersielle programmer, inkludert vårt Onboarding-program som hjelper deg med å starte reisen som Oriflame Brand Partner og sette opp dine egne aktiviteter; og

2.7.2.   Du vil bli forpliktet til å overholde Brand Partner-avtalen, inkludert disse vilkårene. Disse vilkårene er en integrert del av Brand Partner-avtalen.


3.    ANGRERETT OG VIRKNINGER AV Å AVSLUTTE MEDLEMSSKAPET

3.1.   Du kan når som helst avslutte Brand Partner-avtalen uten å oppgi grunn ved å sende oss et skriftlig varsel om oppsigelse. Så snart vi mottar din oppsigelsesmelding, vil du motta en bekreftelse. Du kan bruke angrerettskjemaet til å varsle oss om at du ønsker å avslutte medlemskapet.

3.2.   Hvis du sier opp og avslutter avtalen innen 30 kalenderdager etter registreringen, vil vi refundere deg alle gebyrer og kostnader innen 14 dager etter datoen for oppsigelsen din, og vil akseptere kanselleringen av bestilte produkter eller tjenester, men som ennå ikke er levert, og retur av alle produkter (inkludert opplærings- og reklamemateriell, forretningsmanualer og sett) kjøpt av deg. Av sikkerhets- og hygienegrunner kan vi nekte å godta retur av kosmetiske produkter som ikke lenger er forseglet hvilket betyr at de produktene ikke lenger er i samme stand som ved kjøpstidspunktet. Beløpet som skal tilbakebetales for disse produktene, vil bli refundert når vi har mottatt produktene, eller så snart som mulig dersom produktene ennå ikke er levert til oss.

3.3.   Hvis du enten sier opp avtalen eller hvis Oriflame sier opp avtalen, på forespørsel fra deg:

3.3.1.   vil vi kjøpe tilbake alle produktene fra deg, underlagt følgende vilkå:

3.3.1.1   de returnerte produktene ble kjøpt i løpet av de siste 12 månedene før du sa opp, og vil bli refundert til 90% av den opprinnelige nettoprisen som er betalt etter fradrag for enhver betaling vi har gjort til deg i forbindelse med kjøpet av disse produktene; of

3.3.1.2   de returnerte produktene må være mulig å markedsføre, noe som betyr at de ikke har blitt brukt, åpnet eller manipulert på noen måte; de har ikke passert utløpsdatoen, og de er fortsatt i våre Kataloger; og

3.3.2.   vi vil refundere alle nødvendige gebyrer, betalt av deg innen 30 dager før din avgang eller oppsigelse, for å bli eller forbli en merkevarepartner.


4.    KJØP AV PRODUKTER

A. BESTILLE

4.1.   Du kan legge inn bestillinger fra Katalogen ved å velge Produktene du vil kjøpe. Å legge inn en bestilling anses å være et tilbud fra deg til oss om å kjøpe de valgte Produktene.

4.2.   En bestilling anses å være gjennomført når følgende trinn er fullført:

4.2.1   Hvis du bestiller per telefon: du har fortalt en ansatte ved vår kundeservice hvilke Produkter du ønsker å kjøpe, og den ansatte har valgt dem for deg, eller

4.2.2   Hvis du bestiller online: du har valgt Produktene du vil kjøpe ved å bruke alternativet “Legg i handlekurven”. Du kan når som helst gjennomgå og endre innholdet i handlekurven ved å endre mengden Produkter, slette Produkter eller fjerne hele innholdet i handlekurven;

4.2.3   Du har oppgitt de personopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre levering; og

4.2.4   du har valgt foretrukket leveringsmåte og betalingsmåte.

4.3.   Når online-bestillingen er lagt inn, kan den ikke endres via nettsiden. Du må kontakte kundeservice på noinfo@oriflame.com

4.4.   Når vi har godtatt bestillingen, sendes det en bestillingsbekreftelse til deg via e-post, og kjøpekontrakten vil være bindende. Vi kan nekte å godta bestillingen din uten å oppgi en grunn for hvorfor bestillingen avvises. I så fall vil vi tilbakebetale eventuelle innbetalinger til deg.

4.5.   I tillegg til bestillingsbekreftelsen vil du motta et ordredokument med detaljer over de bestilte Produktene som er sendt til deg og all annen nødvendig informasjon.

4.6.   Hvis du bestiller over Internett må du merke deg følgende:

4.6.1  Den inngåtte avtalen arkiveres ikke og blir ikke tilgjengelig. Avtalen består av din bestilling og vilkårene som oppgis på nettsiden (som kan lagres eller skrives ut), eller som kan formidles av oss med andre kommunikasjonsmidler;

4.6.2  Avtalen kan bare inngås på norsk og ikke på andre språk;

4.6.3  Oriflame slutter seg til de etiske atferdsreglene som angis i nr.10 i vilkårene.

4.7.   Ordrer som er fullført og betalt for, kan ikke kanselleres av deg, unntatt som beskrevet i punkt 5.

4.8.   Bestillinger kan gjennomføres når som helst i løpet av dagen, med forbehold om viss begrenset tilgjengelighet ved avslutning av Kampanjeperioder og når vi oppdaterer Katalogen.

4.9   Ikke alle Produkter vil være tilgjengelige til enhver tid. Hvis et Produkt ikke er på lager ved bestillingstidspunktet vil vi gjøre et rimelig forsøk på å informere deg før bestillingen er fullført, slik at du kan endre eller avbryte bestillingen.

4.10  Katalogen kan av og til, og i begrensede tidsrom ikke være tilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av forskjellige tekniske årsaker. Oriflame er ikke være ansvarlig for slik manglende tilgjengelighet og vil avvise eventuelle slike krav fra Kunder og andre besøkende.

4.11  Du kan unntaksvis legge inn bestillinger for andre ved hjelp av et bestemt online-verktøy. Dette vil bare være mulig for dine underordnede Brand Partnere, som forklart i henhold til suksessplanen, og kun med deres eksplisitte godkjennelse. Du vil være ansvarlig for alle krav som er basert på uautoriserte bestillinger, og generelt alle brudd på personvernregler samt for kostnader og utgifter som Oriflame eller personen du har plassert bestillingen for, kan pådra seg i forbindelse med denne bestillingen dersom du bruker dette verktøyet.

B. PRISER OG BETALING

4.12  Med mindre noe annet er angitt, er Prisene som vises i Katalogen, den reelle utsalgsprisen for Produktene på tidspunktet da bestillingen ble lagt inn. Alle Priser vises i lokal valuta og inkluderer MVA.

4.13  Vi forbeholder oss retten til å endre Prisene når som helst og etter eget skjønn, men eventuelle endringer i Prisene på Produkter du velger før bestillingen legges inn, vil ikke utgjøre en del av kontrakten mellom oss med mindre du og vi uttrykkelig er enige om at den vil.

4.14  Prisene omfatter ikke kostnader til transport, levering og eventuelle andre avgifter og gebyrer som tydelig angis som tilleggsgebyrer til prisen under bestillingsprosessen, og som kan variere avhengig av hvilken leveringsmetode du velger.

4.15  Prisene kan bli rabattert fra oss fra tid til annen. Ytterligere rabatt kan fra tid til annen gis av oss i samsvar med Oriflame suksessplan, Prinsipper og Prosedyrer eller annen Kommersielle kampanje. Du kan alltid henvende deg til kundeservice når du har spørsmål om prisberegninger noinfo@oriflame.com

4.16  Betalinger kan gjøres med bank- eller kredittkort, bankoverføring eller på andre som måter angitt i disse vilkårene. De fleste kjente betalingskortene aksepteres.

4.17  Med tanke på betaling forbeholder vi oss retten til å samarbeide med tredjeparts tjenesteleverandør for innkreving av betalinger.  Du kan forvente å motta informasjon om betalingene dine fra denne tredjeparten. Som hovedregel må fakturaer betales i henhold til instruksjonene på fakturaen. Forsinkede betalinger kan føre til forsinkelsesrenter beregnet i henhold til gjeldende referanserente i Norge samt rimelige kostnader for å kreve tilbake krav som angitt i fakturaen.

4.18  Informasjon om gjeldende betalingsmåter, forsinkelsesrente og eventuelle kredittvilkår er inkludert i gjeldende kredittpolicy som du godtar når du godtar disse vilkårene. Kontakt vår kundeservice på noinfo@oriflame.com hvis du ønsker mer informasjon.

4.19  For at online kortbetalinger skal være sikre, er all betalingsinformasjon kryptert. Ettersom Oriflame samarbeider med autoriserte betalingstjenesteleverandører, håndteres kredittkortinformasjonen sikkert og i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.

4.20  Hvis vi tilbyr muligheten for gjentatte kortbetalinger, vil du eksplisitt kunne velge og registrere deg for denne praktiske betalingsmåten. Alle påfølgende betalinger vil da være tillatt fra debetkortet ditt når bestillingen er plassert, og beløpet vil bli belastet kortet ditt når Oriflame sender de bestilte produktene. Du kan når som helst avbryte den gjentatte kortbetalingen ved å gå til profilsiden din og klikke på fanen for betalingskort.

4.21  Du godtar å motta elektroniske fakturaer for alle bestillingene dine, som er tilgjengelige her.

C. LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

4.22  Bestilte Produkter kan bare leveres innen Territoriet.

4.23  Du velger selv leveringssted når du bestiller.

4.24  Vi vil behandle og levere bestillingen din så raskt som mulig, men ikke senere enn 30 dager etter at bestillingen er bekreftet av oss. Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveringen som følge av omstendigheter utenfor vår kontroll.

4.25  Risikoen og eierskapet til Produktene går over til deg ved levering.

4.26  Oriflame er ikke ansvarlig for bortkommet, uriktig eller forsinket levering av en bestilling forårsaket av at du oppgir feil eller ufullstendig personlig informasjon.

4.27  Vi forbeholder oss retten til når som helst å annullere en ordre fra deg hvis vi med hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at du bryter noen av vilkårene.

D. PRODUKTENES OVERENSSTEMMELSE

4.28  Vi garanterer at Oriflames Produkter er produsert i samsvar med god produksjonspraksis for kosmetiske produkter EN ISO 22716: 2007 og Oriflames retningslinjer.


5.    ANGRERETT

5.1.   Vi sørger for nøye etterlevelse av reglene om angrerett som gjelder for Territoriet (se punkt 5.3 for ytterligere informasjon).

5.2.   Uten betydning for din rett til å kansellere, bestille og returnere et Produkt, bør du sjekke innholdet og sørge for at ingen Produkter har blitt skadet under transporten når du har mottatt leveransen. Hvis det oppdages en feil, må du eller personen som mottar Produktene i ditt navn umiddelbart kontakte kundeservice og sende inn en klage som beskriver skaden/mangelen. Du kan også sende klagen via e-post til noinfo@oriflame.com

5.3.   Rettigheter for retur og tilbakebetaling

5.3.1   Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn kansellere en bestilling i løpet av perioden spesifisert i punkt 5.3.2 nedenfor. Hvis du angrer eller av en eller annen grunn ikke vil beholde et Produkt, kan du derfor i løpet av inneværende periode gi oss beskjed om at du vil kansellere bestillingen og få pengene tilbake.

5.3.2   Du kan kansellere en bestilling når som helst, selv etter at du har mottatt ordrebekreftelsen via e-post eller etter at bestillingen din er muntlig godkjent av kundeservice, men senest 14 kalenderdager etter dagen du fysisk hadde tilgang til Produktet, eller det siste produktet hvis du bestilte mer enn ett.

5.3.3   For å kansellere en bestilling, vennligst kontakt kundeservice på telefon 22 97 54 00 eller e-post på noinfo@oriflame.com or by post to Oriflame Cosmetics, Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, The Netherlands. Du kan bruke skjemaet for å varsle oss om kanselleringen din. Hvis du fyller ut dette skjemaet på nettet og sender det inn via nettstedet vårt, vil vi umiddelbart sende deg en bekreftelse på mottak av en slik kansellering på et varig medium (f.eks. via e-post). Det kan være lurt å beholde en kopi av kanselleringen din for egne vegne. Du kan bare utøve angreretten din før fristen er utløpt. Hvis du varsler oss om at du ønsker å kansellere bestillingen via e-post eller post, er kanselleringen gyldig fra den dagen du sendte e-posten eller sendte brevet til oss. Hvis du ringer oss for å kansellere en bestilling, gjelder kanselleringen fra den dagen du ringte.

5.3.4   Hele beløpet du betalte for produktene og eventuelle fraktkostnader vil bli refundert til deg (med unntak av merkostnadene som er påløpt hvis du har valgt en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveransen vi tilbyr). Vi forbeholder oss retten til å trekke tilsvarende verditap for leverte produkter fra refusjonen hvis verditapet skyldes uforsiktig håndtering av deg. Du er kun ansvarlig for verdiminskningen av produktene hvis det skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å bestemme typen, egenskapene og funksjonen til produktene. Vi behandler refusjonen så snart som mulig, og i alle fall innen a) 14 kalenderdager etter dagen produktene ble returnert, eller b) (hvis tidligere) 14 kalenderdager etter dagen kan du vise at du har returnert produktene eller c) hvis ingen produkter ble returnert, 14 kalenderdager etter dagen du varslet oss om kanselleringen. Hvis du har returnert produktene til oss fordi de er defekte eller villedende beskrevet, se punkt 5.3.5.

5.3.5   Hvis du har returnert produktene fordi de var defekte eller villedende beskrevet, vil vi tilbakebetale det du betalte, og refundere deg returforsendelsen og andre rimelige utgifter du hadde for å returnere produktet til oss.

5.3.6   Vi kan gi deg refusjon gjennom kredittkortet, debetkortet eller andre måter som du har brukt for betaling, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg noen avgifter som følge av refusjonen.

5.3.7   Hvis produktene ble levert til deg:

5.3.7.1   Du må returnere Produktene til oss uten unødig opphold og uansett senest 14 kalenderdager etter den dagen du annullerer bestillingen/kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender Produktene tilbake før fristen på 14 dager er utløpt;

5.3.7.2   Hvis Produktene ikke er defekte eller er villedende beskrevet (i dette tilfellet se punkt 5.3.5), vil du være ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere produktene til oss; og

5.3.7.3   Du er juridisk forpliktet til å ta vare på Produktene og ta rimelige forholdsregler så lenge du oppbevarer dem.

5.3.8   Ytterligere detaljer om din lovbestemte angrerett og en forklaring på hvordan du kan utøve retten, finner du, sammen med et eksempel på vårt returskjema, beskrevet i punkt 4.5. Du kan også laste ned returskjemaet her.

5.3.9   Vi er forpliktet til å levere Produkter som samsvarer med avtalen. Som kjøper har du alltid juridiske rettigheter angående Produkter som er defekte eller som ikke samsvarer med beskrivelsen som er gitt. Disse juridiske rettighetene påvirkes ikke av og gjelder uavhengig av returpolitikken i punkt 5.3 eller disse vilkårene. Råd om dine lovbestemte rettigheter i territoriet kan fås hos Forbrukerrådet.

5.4   Vi garanterer også kvaliteten på alle Produktene som har Oriflame-navnet og sertifiserer at de er laget av eller for oss og oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Vi er overbevist om at kundene våre vil være fornøyde med Produktene våre på alle tenkelige måter. Vi tilbyr derfor en ekstra Oriflame-garanti som lar deg bytte, eller få pengene tilbake for hvert produkt du ikke er helt fornøyd med. Du må be om tilbakebetaling eller bytte innen 90 kalenderdager fra forfallsdatoen for fakturaen. Garantien gjelder ikke Produkter som med vilje har blitt skadet eller brukt feil. Med mindre annet er angitt under dette punktet, skal retur og refusjon i henhold skje i samsvar med vilkårene i denne klausulen, punkt 5


6.    BRAND-PARTNERENS FORPLIKTELSER

6.1.   Brand Partners kjøper, bruker og kan selge Oriflame-produkter i eget navn og for egen regning. Hvis du velger å handle med Oriflames Produkter, blir du betraktet som og må til enhver tid fungere som en uavhengig forhandler (selvstendig næringsdrivende) og ikke som agent for eller ansatt av Oriflame. Du har ikke myndighet til å forhandle, kjøpe, selge eller generelt inngå avtaler i vårt navn eller på våre vegne eller for noe annet selskap i Oriflame Group. Du erkjenner og godtar at du ikke er en "salgsagent" i henhold til gjeldende lover i Territoriet, og at du ikke har rett til kompensasjon ved avslutning av dette forholdet.

6.2.   Hvis du velger å handle med Oriflames Produkter, delta i programmer eller kommersielle kampanjer, må du overholde gjeldende lovgivning i territoriet og skaffe deg alle tillatelser, lisenser og generelt foreta alle registreringer som kreves av territoriet. inkludert all databeskyttelsesregistrering (se punkt 6.6) og skatteregistreringer. Du godtar og er eneansvarlig for rapportering og betaling av skatter, avgifter, trygdeavgifter og avgifter som gjelder slike aktiviteter. Du er eneansvarlig for å sikre at alle aspekter ved din bruk av kundenes personlige data i alle henseender er i samsvar med nasjonal lovgivning om personvern, databeskyttelse og konfidensialitet (se punkt 6.6 - 6.13).

6.3.   Vi tillater både retur og bytte av Produkter som beskrevet i vilkårene, for kundene og for deg. Du erkjenner og samtykker i at det er ditt ansvar å informere kundene om deres rett til å returnere Produktene, og du skal gi oss alle Produkter tilbake på deres vegne.

6.4.   Du må opprettholde Oriflames image og omdømme. Du kan ikke komme med uttalelser eller utføre handlinger som kan være til skade for Oriflame eller Produktets image. Du må drive virksomheten din på en lovlig og etisk måte og ikke komme med falske, villedende eller overdrevne påstander om Produktene eller forretningsmuligheten.

6.5.   Du erkjenner at Oriflames varemerker, firmanavn og logo, våre elektroniske verktøy og databaser tilhører Oriflame, og du bekrefter at du ikke på noen måte vil krenke disse rettighetene. For å unngå uklarhet, vil vi påpeke at all goodwill i Oriflames navn tilfaller Oriflame. På vår forespørsel må du signere slik dokumentasjon som vi med rimelighet ber om å bekrefte dette.

6.6.   Brand Partner godkjenner og godtar at vilkårene i denne avtalen og materialet det er referert til i den, inkludert men ikke begrenset til Oriflame suksessplan, Kampanjer og programmer og våre retningslinjer, våre databaser (inkludert, men ikke begrenset til, alle databaser som inneholder personlige data) og våre elektroniske verktøy er proprietær informasjon og er underlagt våre immaterielle rettigheter. Brand Partner kan ikke bruke dem, eller noen del av dem, annet enn under aktivitetene som er tillatt i denne avtalen.

6.7.   Du kan være berettiget til fordeler hvis dette er aktuelt i henhold til vilkårene i det aktuelle Kommersielle kampanjer eller Prinsipper og prosedyrer.

6.8.   Når du presenterer Oriflames Produkter, forretningsmuligheter, Kampanje eller opplæring for Brand Partners, må du følge Etikkregelverket og de etiske adferdsreglene nøye.

Personvernansvar

6.9.   Som Brand Partner kan du samle inn, registrere, lagre, bruke og oppdatere personopplysninger. Som en uavhengig behandlingsansvarlig for personopplysninger garanterer og samtykker du i at du vil overholde alle gjeldende lover om vern av personopplysninger og personvern. I henhold til disse lovene kan det hende at du må registrere deg hos relevante personvernmyndigheter, med mindre du er fritatt, og at du må overholde prinsippene for databeskyttelse. Det er ditt ansvar å vurdere ditt behov for registrering og å utføre slik registrering hvis det er nødvendig, og å overholde prinsippene for databeskyttelse.

6.10.  Hvis du ønsker å sponse en kunde til å bli en Brand Partner, kan du samle inn personlige opplysninger direkte fra kunden. Du må følge våre prosedyrer for sponsing slik du får beskjed om fra tid til annen, og forsikre deg om at all bruk av personlige opplysninger er i samsvar med gjeldende lovgivning.

6.11.  Du skal særlig treffe hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling eller tilgang, særlig når behandlingen innebærer overføring av data over nett, og mot alle andre ulovlige former for behandling. Med hensyn til de nyeste utviklingstrinn innen teknikken og kostnadene ved å bruke disse skal disse tiltak sikre et passende sikkerhetsnivå i forhold til risikoen forbundet med behandlingen og arten av personopplysningene som skal beskyttes.

6.12.   Du skal umiddelbart varsle Oriflame når du blir oppmerksom på eventuelle sikkerhetsbrudd som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, uautorisert videreformidling av eller tilgang til personlige opplysninger ved å sende e-post til Oriflame på privacy@oriflame.com og forklare hendelsens art og de berørte opplysningene.

6.13.  Hvis du på noe tidspunkt mottar en forespørsel om å utøve rettigheter i samsvar med personvernlovgivningen fra en kunde eller annen person som du behandler personopplysninger om, skal du etterkomme en slik anmodning i den grad det kreves i henhold til gjeldende lovgivning og i samsvar med eventuelle retningslinjer, prosedyrer eller opplæring gitt av Oriflame.

6.14.  Du kan bare behandle personlige opplysninger i henhold til personvernerklæringen som du gir kundene og andre Brand Partnere. Når forholdet til Oriflame er avsluttet, garanterer du at du uten unødig forsinkelse vil ødelegge all personlig informasjon som du har eller er under din kontroll.

6.15.  Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle sanksjoner, kostnader, gebyrer og generelt eventuelle utgifter som kan påløpe som følge av brudd på gjeldende lover om databeskyttelse og personvern.

Markedsføring og kommersiell kommunikasjon

6.16.  Du må spørre kundene om de uttrykkelig ønsker markedsføringskommunikasjon om Oriflame-Produkter fra deg, og du må innhente bekreftende samtykke før du sender slik kommunikasjon. Du må registrere markedsføringspreferansene for alle mottakere av reklamekommunikasjon fra deg, som inkluderer en oversikt over datoen da samtykket ble gitt og språket som ble godkjent. All markedsføringskommunikasjon du sender, må informere mottakeren om dennes rett til å si opp abonnementet av fremtidig kommunikasjon og hvordan han eller hun kan utøve denne rettigheten. Hun/han kan sende deg en e-post om sitt ønske om å si opp abonnementet. Du samtykker til og garanterer at du vil respektere preferansene til enhver mottaker av slik kommunikasjon.

6.17  Våre elektroniske verktøy kan gi deg muligheten til å bruke kundens personlige opplysninger til å sende markedsføring og annen kommersiell kommunikasjon, på følgende vilkår:

6.17.1  du må være Brand Partners sponsor med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt,

6.17.2  Markedsføring og annen kommersiell kommunikasjon skal bare gjelde Oriflames Produkter,

6.17.3  Kommersiell eller markedsføringskommunikasjon skal være tydelig identifiserbar som sådan,

6.17.4  kommunikasjonen inkluderer navnet ditt og kontaktopplysningene dine som avsender av den kommersielle kommunikasjonen og en gyldig e-postadresse (og/eller annen måte, for eksempel en avmeldingslenke) som kunder kan nå deg for å varsle deg om deres preferanse videre markedsføringskommunikasjon,

6.17.5  Markedsføringskommunikasjon skal ikke sendes til kunder som ikke ønsker å motta markedsføring,

6.17.6  Reklametilbud, for eksempel rabatter, premier og gaver, der det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, skal være klart identifiserbare, og vilkårene som skal oppfylles for å kvalifisere for dem skal være lett tilgjengelige og presenteres tydelig og entydig, og

6.17.7  Innholdet i markedsføringskommunikasjon er i samsvar med disse vilkårene og all gjeldende lovgivning om kommersiell kommunikasjon.

6.18  Du har ikke under noen omstendighet tillatelse til å sende markedsføring eller annen kommersiell kommunikasjon på vegne av Oriflame eller i Oriflame sitt navn.


7.   ORIFLAMES FORPLIKTELSER

7.1  Vi leverer alle Produkter du bestiller, under forutsetning av at de er tilgjengelige.

7.2  Vi avviser uttrykkelig alt ansvar knyttet til manglende Produkt eller at produkter ikke er på lager.

7.3  Du vil motta, direkte fra oss eller fra en annen Oriflame-enhet eller tredjepartsleverandør, alle fordeler/betalinger som tilfaller deg i henhold gjeldende Oriflame suksessplan.


8.   OPPHØR AV AVTALEN

8.1   Vi kan avslutte medlemskapet ditt og Brand Partner-avtalen med 1 måneds varsel eller med umiddelbar virkning ved informasjon dersom noen av disse forholdene foreligger:

8.1.1  Dersom du kommer med en uttalelse eller gir personopplysninger som er vesentlig unøyaktige eller uriktige;

8.1.2  Dersom det foreligger en konkursbegjæring mot deg, eller dersom du ikke kan betale gjelden din til oss når den forfaller;

8.1.3  Dersom du bryter noen av bestemmelsene i Brand Partner-avtalen og disse vilkårene som det ikke går an å avhjelpe, eller om du bryter noen av bestemmelsene i Etikkregelverket og de etiske adferdsreglene;

8.1.4  Hvis du bryter med noen av bestemmelsene i vilkårene eller Brand Partner-avtalen, inkludert dokumentene de refererer til, og i tilfelle brudd ikke kan rettes opp ved korrigerende tiltak innen 14 dager etter å ha mottatt en skriftlig anmodning om dette fra oss.


9.   KLAGEHÅNDTERING

9.1.  Oriflames framgangsmåte for klagebehandling er beskrevet i de etiske adferdsreglene.

9.2  Du kan alltid sende inn klager, spørsmål eller forespørsler til Oriflames kundeservice på e-post noinfo@oriflame.com eller 22 97 54 00 . Direktesalgsforbundet


10.   REGELVERK

Oriflame følger Direktesalgsforbundet , Regler for oppførsel av Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) og the World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) (WFDSA Direct Selling Code of Ethics).  Oriflame krever at Brand Partnerne etterlever disse regelsettene nøye slik de er ytterligere implementert i Oriflames Etikkregelverk og de etiske adferdsreglene. Du kan laste ned disse dokumentene ved å klikke her eller ved å kontakte kundeservice noinfo@oriflame.com

 


11.   FEIL OG RETTELSER

Selv om vi bruker rimelige tiltak for å inkludere nøyaktig og aktuell informasjon på vår hjemmeside, garanterer vi ikke at nettsted vårt vil være feilfritt. Uriktig registrering av data/informasjon eller andre tekniske problemer kan til og med føre til at unøyaktig informasjon vises. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle unøyaktigheter eller skrive- og tastefeil på vår nettside, inkludert prissetting og tilgjengelighet på Produkter og tjenester, og er ikke ansvarlig for slike feil. Vi kan også når som helst gjøre forbedringer og/eller endringer i områdets funksjoner, funksjonalitet eller innhold. Hvis du ser informasjon eller beskrivelse som du mener er feil, kan du kontakte kundeservice.


12.   LENKER

12.1  Vi kan bruke lenker fra vår nettside til andre nettsider, webområder eller ressurser fra tredjeparter. At vi bruker slike lenker er ikke en godkjenning av informasjon, produkter eller tjenester som tilgjengeliggjøres gjennom disse lenkene. Vi er ikke ansvarlig for innholdet eller ytelsen til noen del av internett, inkludert andre nettsteder som nettstedet vårt kan være koblet til, eller som vårt nettsted kan få tilgang til. Dersom du oppdager eventuelle feil eller upassende materiale som finnes på andre nettsider som er koblet til vårt nettsted er det fint om du informerer oss om det.

12.2   Under medlemskapet kan du være kvalifisert til å delta i henvisningskampanjer ved hjelp av ett eller flere webbaserte verktøy, systemer eller programvare ("Online Tools"). Du gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrenset lisens til å bruke Online Tools i forbindelse med ditt medlemskap. Deltakelse i en henvisningskampanje, inkludert eventuelle fordeler de har fått, forutsetter at du overholder denne merkevarepartneravtalen og eventuelle gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Oriflame garanterer ikke tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til Online Tools som brukes i forbindelse med henvisningskampanjene. Oriflame forbeholder seg retten til, uten varsel, automatisk å oppdatere, oppgradere, generelt endre eller fjerne enhver henvisningskampanje og/eller noen av de Online Tools.


13.   ALMINNELIGE BESTEMMELSER

13.1.   Din Brand Partner-avtale, inkludert disse vilkårene, er underlagt lovgivningen i Norge. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av, eller tilknyttet Brand Partner-avtalen, eller disse vilkårene skal bare løses av de kompetente domstolene i Norge. Domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon.

13.2.  Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal ugyldigheten av denne bestemmelsen ikke påvirke gyldigheten av resten av vilkårene.

13.3.  Oriflames unnlatelse av å håndheve noen av bestemmelsene her skal ikke anses som et avkall av deres håndhevelse.

13.4.  Som en Brand Partner erkjenner du og godtar at vi forbeholder oss retten til ensidig å revidere, oppheve, endre eller endre Brand Partner-avtalen din - inkludert disse vilkårene, suksessplanen (inkludert Etikkregelverket og de etiske adferdsreglene), samt alle av våre kommersielle programmer og retningslinjer og prosedyrer. Endringer i merkevarepartneravtalen kan være et resultat av (i) tilpasninger som kreves av markedsvilkårene. ii) endringer i gjeldende lover og forskrifter, iii) endringer av Oriflames godtgjøringsplaner, iv) omorganisering av Oriflames forretnings- og salgsstruktur, v) endringer i registreringsprosessen og registreringskrav, vi) endringer av eventuelle regler og regler fastsatt av sammenslutninger av direktesalg som Oriflame følger, og vii) eventuelle andre endringer som påvirker forretningsmodellen Oriflame. Enhver revisjon, endring eller endring av disse vilkårene ble publisert på nettstedet vårt og tre i kraft på datoen som er angitt i denne publikasjonen / melding, men aldri mindre enn 30 dager. Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert med slike endringer.

13.5  Alle slike endringer skal godtas av deg som betingelse for din gjeldende status som Brand Partner, inkludert din fremtidige bruk av nettsider og bestilling av Produkter på nettsiden. Vi kan kreve din uttrykkelige aksept, ellers vil vi vurdere at du har akseptert endringene hvis du fortsetter å bestille produkter etter at endringene er implementert. Hvis du ikke godtar slike endringer innen to måneder etter at endringene er implementert, vil merkevarepartneravtalen din bli opphevet umiddelbart. Du aksepterer at et slikt vilkår er tilstrekkelig, og du gir uttrykkelig avkall på å motta noen form for kompensasjon for slik oppsigelse.

13.6  Oriflame kan overdra eller overføre denne avtalen eller deler av den til ethvert selskap i Oriflamegruppen.

13.7.  Vi kan sende deg varsler, meldinger, e-post, direkte e-post og på vanlig måte kommunisere med deg. Du kan når som helst oppdatere innstillingene for markedsføringskommunikasjon ved å logge inn på brukerinnstillingene på “mine sider” Ved å godta disse vilkårene samtykker du i at Oriflame sender deg all annen informasjon/kommunikasjon om kontrakten og/eller bestillingene på et varig medium, med unntak av papir (dvs. via e-post eller andre midler som er adressert personlig til deg, slik at du kan lagre informasjonen på en måte som er tilgjengelig for fremtidig referanse i en tilstrekkelig periode, og som også gir deg uendret gjengivelse av slik informasjon).

13.8.  Ethvert oppsigelsesvarsel gitt i henhold til denne Brand Partner-avtalen som gis ved rekommandert post over natten eller med førsteklasses post til adressen til parten som er angitt i denne avtalen, eller til en annen adresse som fra tid til annen skal ha blitt varslet skriftlig av en part til den andre, skal resultere i at oppsigelsestiden begynner å løpe (i) ved rekommandert post over natten fra dagen etter at slik varsel er sendt, og (ii) når det gjelder førsteklasses post fra den andre virkedagen etter at slik melding er sendt ut. Hvis varsel gis på annen måte, skal oppsigelsestiden begynne å løpe på dagen for faktisk mottakelse av varselet.

13.9.  Disse vilkårene har forrang i tilfelle en konflikt med andre dokumenter som er referert til her.


14.   PERSONVERNERKLÆRING

14.1  Du Du erkjenner at du har lest og forstått at Oriflame kan behandle dine personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

14.2.  Vi forplikter oss til å holde all personlig informasjon konfidensiell og sikker (selv om vi forbeholder oss retten til å utlevere denne informasjonen under de omstendigheter som er beskrevet i vilkårene nedenfor). Vi lagrer den på en sikker server, og vi vil overholde all gjeldende databeskyttelse og forbrukerlovgivning.

14.3  Ytterligere relevant informasjon om Oriflame Holdings BV er beskrevet nedenfor.

Navn: Oriflame Holdings BV

 

Adress: Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, the Netherlands

 

Kontaktopplysninger: Telefon: 22 97 54 00 e-post: noinfo@oriflame.com

 

Trade or other public register

 

Handels- eller annet offentlig register Registreringsnummer i Handelsregister i Nederland 16061386

 

MVA nummer: 006687702B01

 


15.   KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende Brand Partner-avtalen din inkludert disse vilkårene, kan du sende en e-post til oss på noinfo@oriflame.com eller ringe oss på nummer 22 97 54 00 . Vi vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å løse dine bekymringer og rette opp eventuelle problemer du gjør oppmerksom på.


Sist oppdatert: 04/03/2022


v. 5.2202